Pożyczka dla EDF Kraków Spółka Akcyjna

 

W dniu 15 kwietnia 2013 roku Zarząd WFOŚiGW w Krakowie przyznał Spółce Akcyjnej EDF największą możliwą pożyczkę przypadającą na jedno zadanie. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się tradycyjnie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12. 

 

Podpisanie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o.

 

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy ze Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

WFOŚiGW w Krakowie udzielił Spółce pożyczkę w wysokości: 18 306 423,50 zł na zadanie pod nazwą: „Wdrożenie systemu segregacji odpadów z zastosowaniem separatorów - Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz”, którego planowany koszt wynosi: 53 943 864,34 zł brutto.

 

Fotorelacja z obchodów Dnia Ziemi 2013

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów Dnia Ziemi 2013 - Krakowskiej wystawy ekologicznej na naszym profilu społecznościowyn [przejdź]

Dni ziemi to pierwsza z cyklu imprez towarzyszących obchodom 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu.

Ekoedukacyjne fundusze ruszyły!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał pierwsze w tym roku dotacje na edukację ekologiczną w Małopolsce. Dzięki nim dzieci będą uczyły się jak bezpiecznie poruszać się po mieście rowerem, a dorośli – jak chronić obszary NATURY 2000. Wnioski o dofinansowanie w drugim konkursie na edukację ekologiczną można składać do końca kwietnia.

Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o rozstrzygnięciu I edycji Konkursu na  zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku. W ramach naboru wpłynęło 48 wniosków, z czego 11 zostało odrzuconych w wyniku oceny wstępnej natomiast 25 nie zakwalifikowało się w wyniku oceny zasadniczej. Wnioski na zadania, dla których zostało przyznane dofinansowanie zestawiono w tabeli.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA. 

 

Stanowisko KE - wydatki po terminie kwalifikowalności

W załączeniu przekazujemy stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie możliwości ponoszenia wydatków po terminie kwalifikowalności, tj. po 31 grudnia 2015 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1. POIiŚ

 

Minister Środowiska,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)
 

Strony