Zaproszenie do składania ofert - malowanie pomieszczeń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przygotowanie do malowania, malowanie i sprzątanie po remoncie 6 pomieszczeń WFOŚiGW w Krakowie (148 m2) znajdujących się na I piętrze budynku w ramach bieżacej eksploatacji budynku. 

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko szansą dla regionu Małopolski

W dniu 20 grudnia 2013 r., w Dzienniku Polskim pojawi się wkładka promująca osiagnięcia naszych beneficjentów korzystających ze środków unijnych w ramach POIiŚ.

Zachęcamy do zapoznania się.

 

Życzenia Świąteczne

Zaproszenie do składania ofert - zakup paliwa do samochodów w roku 2014 (unieważnione)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2014. 

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Zalecenia antykorupcyjne

WFOŚiGW w Krakowie, jako Instytucja Wdrażająca w systemie POIiŚ wnosi o zapoznanie się Beneficjentów, a także Podmioty Upoważnione do ponoszenia wydatków z Zaleceniami IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczącymi zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów POIiŚ załączonymi do niniejszej informacji. 

CZYSTE PIENIĄDZE NA CZYSTE ŚRODOWISKO

 W Polsce powstało ponad 4,6 tys. km kanalizacji i wodociągów dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Samorządy do końca tego roku mogą jeszcze sięgnąć po 150 mln euro w kolejnym konkursie na inwestycje wodno-ściekowe. 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska podsumowały efekty obsługi największego unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) podczas konferencji prasowej w Kołobrzegu, która odbyła się 9.12.2013 r.

Wywiad z Panią Minister Wilmańską

Szanowni Państwo, 
zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym na stronie Ministerstwa Środowiska wywiadem z Panią Minister Anetą Wilmańską na temat trwającego do końca bieżącego roku naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W TWOIM MIEŚCIE BRAKUJE KANALIZACJI SANITARNEJ? SIĘGNIJ PO DOFINANSOWANIE Z POIIŚ

Druga umowa w ramach POIiŚ z MPWiK S.A. w Krakowie

W dniu 21 listopada 2013 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”. Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
Jest to już drugi projekt złożony przez MPWiK S.A. w Krakowie, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. 
 

Oferta edukacyjna Małopolskich parków narodowych

14 listopada 2013 r. Tatrzański Park Narodowy działając wspólnie z Parkami Narodowymi w Małopolsce zorganizował - korzystając z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - seminarium dla nauczycieli. Jego celem było m.in. zapoznanie się nauczycieli z bazą dydaktyczną małopolskich parków narodowych i lasów państwowych oraz prezentacja różnych form pracy, które można wykorzystać w czasie zajęć dydaktycznych. 

Seminarum odbyło się pod Patronatem Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Mrugała oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji merytorycznych z tego wydarzenia.
 
.

 

Konkurs „Małopolska Czysta Gmina” zakończony

Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył konkurs pn. „Małopolska Czysta Gmina”  na realizację  zadań z  zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem konkursu jest promowanie małopolskich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, które poprzez realizację obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pula nagród w Konkursie wyniosła 80 000 zł, odpowiednio: 35 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego oraz 45 000 zł z budżetu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 32 gminy zgłosiły do konkursu swoje programy utrzymania czystości.  

Strony