20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro. Takie pozytywne dla polskiej ekologii prognozy usłyszeli uczestnicy Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (07-10.10.2013 r.).

PRZEDŁUŻONY TERMIN - Konkurs "Eko-dziennikarz"

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu przedłużył termin składania formularzy na Konkurs "Eko-dziennikarz" do dnia 21.10.2013 r.  Konkurs skierowany jest do dziennikarzy zajmujących się problematyką środowiska i jego ochrony na terenie Małopolski. 

Miejsce Funduszy w kreowaniu ochrony środowiska

- WFOŚiGW to doświadczone instytucje, sprawdzone w praktyce. W tym roku mija już 20 lat istnienia Wojewódzkich Funduszy. Efekty ich funkcjonowania są widoczne we wszystkich obszarach: w gospodarce wodnej, ochronie ziemi, powietrza, gospodarce odpadami – powiedział Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska podczas spotkania Zespołu ds. informacji i promocji NFOŚiGW i WFOŚiGW, które miało miejsce w Ratuszu w Sandomierzu (26.09.2013 r.).
 

Informacja o konkursie 10.POIiŚ.1.1.07.2013

Zestawienie projektów konkursowych 10.POIiS 1.1.07.2013 przyjętych w WFOŚiGW w Krakowie – październik 2013

Przekazanie Potwierdzenia dofinansowania dla kolejnego projektu MPWiK w Krakowie

W dniu 10 października 2013 r. , w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie, odbyło się uroczyste przekazanie Potwierdzenia przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, na realizację projektu pn. : „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”.
Jest to już drugi projekt złożony przez MPWiK w Krakowie, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.
 

Przewodnik dla gmin "Jak zaangażować mieszkańców w segregowanie odpadów?"

W związku z wdrażaniem nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, Ministerstwo Środowiska stworzyło przewodnik dla gmin, który w przystępny sposób podpowiada o czym, kogo i jak informować w zakresie segregowania śmieci; jak robić to dysponując niewielkim, a nawet zerowym budżetem. Przewodnik został opracowany w wyniku współpracy i konsultacji z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, Serwisem Samorządowym PAP oraz przedstawicielami blisko 400 gmin, którzy odpowiedzieli na rozesłaną wcześniej ankietę. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem! 

 

Małopolanie będą mieć wpływ na czystość powietrza

Rekordową sumę przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na walkę z niską emisją powietrza! 20 mln dotacji i pożyczki umożliwi realną poprawę jakości powietrza. W sezonie jesienno-zimowym co roku powraca temat likwidacji niskiej emisji powietrza w Małopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od lat przyznaje dotacje na walkę ze smogiem. Tylko w tym roku Fundusz przyznał prawie 10 mln dotacji i 10 mln pożyczki.

 

zaproszenie do składania ofert - przegląd techniczny kotłowni gazowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania przeglądu technicznego (okresowego) kotłowni gazowej przed sezonem grzewczym wraz z czyszczeniem i regulacją palników.

Szczegóły opisane są w załączonym zaproszeniu do składania ofert.

 

Eko-Liderzy 20-lecia

15 listopada 2013 roku podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „Eko-liderzy 20-lecia”, zorganizowanym z okazji obchodzenia w 2013 roku dwudziestolecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Działamy na rzecz poprawy powietrza w Krakowie – Zachęcamy innych!

Z radością informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2013 roku pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski Gminy Miejskiej Kraków, złożone w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego:

Strony