Zaproszenie do składania ofert - wsparcie techniczne serwisu www i intranet

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę wsparcia technicznego serwisu www oraz serwisu intranet. 

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – przygotowanie dokumentacji – ważne uzupełnienie

Informujemy, ze zgodnie z pismem Instytucji Pośredniczącej DFEwpp-792-33/14564/14/ag/rg z dn. 9.04.2014 r., decyzją Instytucji Zarządzającej, zatwierdzono dodatkowe klauzule do wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów przygotowawczych planowanych do wsparcia w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 w działaniu 1.1 POIiŚ.
 

Kolejne potwierdzenie dofinansowania w działaniu 1.1 POIiŚ w Krakowie

W dniu 16 kwietnia 2014 r. na ręce Burmistrza Biecza Pani Urszuli Niemiec, zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Jan Musiał, przekazał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie dofinansowania Gminie Biecz, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz”. 
 

To już 31 umowa POIiŚ

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu, odbyło się uroczyste podpisanie umowy z kolejnym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Składowiskiem odpadów komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 
Całkowita wartość projektu pn. "Budowa kompostowni oraz kwatery składowania w Oświęcimiu, celem optymalnej gospodarki odpadami" wynosi 22 369 112,70 zł, z czego dofinansowanie to 13 453 384,51 zł. 
 
 

Wybór oferty - inwestor zastępczy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie usługi zastępstwa inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”, za najkorzystniejszą zos

Wybór oferty - archiwizacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę archiwizacji dokumentów w WFOŚiGW w Krakowie, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę P.W. Tominex - Tomasz Hebda.

Wybór oferty - przygotowanie i organizacja dwóch wydarzeń WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  przygotowanie i organizację dwóch wydarzeń WFOŚiGW w Krakowie, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową „Sara” Dariusz Dubois, ul. Ściegiennego 73/99, 30-809 Kraków.

Uwaga ! Zmiana zasad udzielania i umarzania pożyczek

WFOŚiGW w Krakowie informuje, że Rada Nadzorcza obradując na posiedzeniu w dniu 28 marca 2014 r., wprowadziła zmianę "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie". 

Konkurs Małopolskie Remizy 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2014". Współorganizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

„PROJEKT: ZIELONY STAŻ” – zgłoś swój projekt i wygraj płatny staż!

24 marca 2014 r. rozpoczęła się pierwsza edycja odbywającego się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ”, skierowanego do studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych, bez względu na kierunek czy tryb studiów. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu o wartości do 10 tysięcy złotych, związanego z tematyką ochrony środowiska oraz dziedzinami pokrewnymi. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego autorskiego projektu podczas płatnego stażu w Fundacji Myśli Ekologicznej w Krakowie.

Wszyscy chętni powinni do 30 kwietnia 2014 roku przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem na adres aplikuj@zielonystaz.pl

Strony