Realizacja Programu pilotażowego KAWKA w Małopolsce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o przedłożeniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku w ramach programu priorytetowego pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

To już 26 umowa POIiŚ

W dniu 29 lipca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana 26 umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa”.
 

Zaproszenie do dialogu technicznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do dialogu technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na “Budowę dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej,  wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

Zaproszenie do składania ofert - obsługa bankowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w zakresie "Obsługi bankowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegóły opisane są w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Podpisanie umowy z Gminą Bukowina Tatrzańska

W dniu 19 lipca 2013 r. w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska”. Całkowita wartość projektu wynosi 76 877 913,97 zł, a dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Spójności 44 274 024,87 zł.

 

 

Jubileuszowy Rok 20-lecia wojewódzkich funduszy trwa

Za nami półmetek. 
Zapraszamy do odwiedzenia podstrony dotyczącej obchodów 20-lecia wojewódzkich funduszy. Szczególnie polecamy raport prezentujący informacje o Jubileuszu, które ukazały się w mediach  ogólnopolskich. 
 

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” Sp. z o.o.

W dniu 15 lipca 2013 została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie w ramach POIiŚ projektu pn. „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”. Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne  „Eko-Skawa”  Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim.

Nabór wniosków na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej. 

Wnioskodawcą mogą być gminy z terenu województwa małopolskiego (w szczególności powiat tarnowski, gorlicki i wadowicki), na obszarze których wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez odpowiednie służby Wojewody Małopolskiego.

Konkurs na organizację studiów podyplomowych dla prawników z zakresu ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs na organizację studiów podyplomowych dla prawników z zakresu ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

O środowisku w programie Tematy dnia, 2 lipca 2013r.

Tych z Państwa, którzy nie oglądali programu "Tematy dnia" na antenie TVP Kraków w dniu 2 lipca 2013 r. z udziałem Małgorzaty Mrugała Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zachęcamy d0 jego odtworzenia na stronie internetowej TVP Kraków <przejdź>

Strony