Zaproszenie do składania ofert - przechowywanie dokumentacji kategorii B

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w zakresie "Przechowywania dokumentacji kategorii B, wraz z usługami odbioru, udostępniania oraz przekazania zwrotnego.

Szczegóły opisane są w załączonym zaproszeniu do składania ofert.

Konkurs "Eko-liderzy 20-lecia"

W związku z obchodzonym w tym roku 20-leciem, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs "Eko-liderzy 20-lecia". 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do:
- gmin i powiatów województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną, 
- szkół i przedszkoli z terenu województwa małopolskiego, 
- organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie     województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,
- właścicieli/prowadzących serwis internetowy poświęcony tematyce ochrony środowiska/ekologii.
 
W ramach Konkursu zostaną wyłonione:

Wspieramy uczelnie wyższe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach konkursu, postanowił finansowo wesprzeć małopolskie uczelnie. Dzięki dotacjom uczelnie będą mogły zorganizować studia podyplomowe dla prawników z zakresu przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Kolejna umowa POIiŚ

W dniu 2.09.2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ projektu pn.  „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wojnicz". Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Tarnów - w gminie Wojnicz.
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa około 5 km sieci kanalizacji sanitarnej.
 

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do dialogu technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na “Budowę dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej,  wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

 

Konkurs o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

Uprzejmie informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dla gmin, które przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 
Wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej będzie można składać w NFOŚiGW od dnia 2 września do 31 października 2013 r.  

UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

logo banku
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2013 r. zmienia się
bank obsługujący i numer rachunku bankowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Nowy numer rachunku prowadzonego w  
GETIN NOBLE BANK S.A.: 02 1560 0013 2389 0671 8000 0001  

Wybór oferty - obsługa bankowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie "Obsługi bankowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie", za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Getin Nobile Bank S.A., Ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.

 

Realizacja Programu pilotażowego KAWKA w Małopolsce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o przedłożeniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku w ramach programu priorytetowego pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

To już 26 umowa POIiŚ

W dniu 29 lipca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana 26 umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa”.
 

Strony