Przekazanie potwierdzenia dofinansowania dla Gminy Wojnicz

W dniu 27 czerwca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gminie Wojnicz na realizację projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wojnicz”. Przedmiotem projektu jest  budowa około 5 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

Otwarcie oczyszczalni w Gródku nad Dunajcem

W dniu 21 czerwca br. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek nad Dunajcem. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z Panią Prezes Małgorzatą Mrugałą na czele. 

Modernizacja została przeprowadzona  w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”, który jest finansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko.

29 miliardów na środowisko

Ponad 29 miliardów złotych na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną to najkrótsza statystyka 20-letniej działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Takie informacje otrzymali uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie (19 czerwca 2013 r.)

 

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - świętował w Warszawie

Eko pojazd z solarami i wiatrakami na dachu, zielone kino napędzane przez system rowerów oraz wystawa fotograficzna o najważniejszych inwestycjach ekologicznych. Tak, w Pałacu Staszica w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wraz z innymi Funduszami, obchodził jubileusz 20 lat działania.

Wyniki konkursu

Lista rankingowa dla konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 dla projektów po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – X runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – X runda konkursowa

Drugi projekt odpadowy

W dniu 11 czerwca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba na realizację projektu „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.

 

Strony