Konkurs Małopolskie Remizy 2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs "Małopolskie Remizy 2013". Współorganizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu może wynosić do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto zadania (ale nie więcej niż 100 000,- zł na jedno zadanie).

Autobusy i tramwaje

na krakowskich autobusach i tramwajach pojawiły się informacje dotyczące rekordowej ilości 1,5 miliona beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu w okresie 20 lat jego działalności.

autobusy i tramwaje

Zachęcamy do przesyłania na adres biuro@wfos.krakow.pl zdjęć autobusów i tramwajów oznaczoncych naszymi logotypami. Autorów najciekawszych prac, którzy wyrażą zgodę na ich publikację w naszym serwisie internetowym nagrodzimy drobymi upominkami. 

Nasze zdjęcia zamieściliśmy w profilu społecznościowym [tutaj]

Szkolenie „Rozliczenie zaawansowanych projektów POIiŚ – 18.04.2013 r.

 

W dniu 18 kwietnia 2013 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów POIiŚ, dla których Instytucją Wdrażającą jest WFOŚiGW w Krakowie. Tematyka szkolenia obejmowała "Rozliczanie zaawansowanych projektów POIiŚ".

Szkolenie miało na celu przygotowanie Beneficjentów do końcowego rozliczenia projektu oraz przybliżenie zagadnień związanych z monitoringiem w okresie ich trwałości. 

 

Gmina Korzenna – kolejna umowa pożyczki

 

W dniu 23 kwietnia 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie odbyło się kolejne uroczyste podpisanie umowy pożyczki. Tym razem z Gminą Korzenna. 

WFOŚiGW w Krakowie udzielił Gminie Korzenna pożyczkę w wysokości: 6 237 000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Korzenna - kanalizacja”, którego planowany koszt wynosi: 19 041 558,50 zł brutto. 

 

Pożyczka dla EDF Kraków Spółka Akcyjna

 

W dniu 15 kwietnia 2013 roku Zarząd WFOŚiGW w Krakowie przyznał Spółce Akcyjnej EDF największą możliwą pożyczkę przypadającą na jedno zadanie. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się tradycyjnie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12. 

 

Podpisanie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o.

 

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy ze Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

WFOŚiGW w Krakowie udzielił Spółce pożyczkę w wysokości: 18 306 423,50 zł na zadanie pod nazwą: „Wdrożenie systemu segregacji odpadów z zastosowaniem separatorów - Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz”, którego planowany koszt wynosi: 53 943 864,34 zł brutto.

 

Fotorelacja z obchodów Dnia Ziemi 2013

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów Dnia Ziemi 2013 - Krakowskiej wystawy ekologicznej na naszym profilu społecznościowyn [przejdź]

Dni ziemi to pierwsza z cyklu imprez towarzyszących obchodom 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu.

Ekoedukacyjne fundusze ruszyły!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał pierwsze w tym roku dotacje na edukację ekologiczną w Małopolsce. Dzięki nim dzieci będą uczyły się jak bezpiecznie poruszać się po mieście rowerem, a dorośli – jak chronić obszary NATURY 2000. Wnioski o dofinansowanie w drugim konkursie na edukację ekologiczną można składać do końca kwietnia.

Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o rozstrzygnięciu I edycji Konkursu na  zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku. W ramach naboru wpłynęło 48 wniosków, z czego 11 zostało odrzuconych w wyniku oceny wstępnej natomiast 25 nie zakwalifikowało się w wyniku oceny zasadniczej. Wnioski na zadania, dla których zostało przyznane dofinansowanie zestawiono w tabeli.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA. 

 

Strony