Zaproszenie do składania ofert - dostawa mebli wraz z innymi usługami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawę i montaż mebli biurowych, przeniesienie (w obrębie III pięter) i konserwację elementów będących na stanie WFOŚiGW w Krakowie (w tym meble, sprzęt elektroniczny, dokumenty), dostaę i wymianę (montaż) okna wewnętrznego".

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

 

Trzy nowe projekty POIiŚ

W dniu 3 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko aż trzem instytucjom:
1. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
2. Zakładowi Gospodarki Komunalnej „Bolesław" Sp. z o.o.
3. Gminie Chełmiec

Terminy składania i rozpatrywania wniosków w 2014 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w 2014 roku wnioski na zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne rozpatrywane będą w trybie ciągłym począwszy od 24 lutego do 30 września (nie dotyczy wniosków konkursowych, które mają tryb rozpatrywania określony w danym regulaminie konkursu).  

Karty Informacyjne Zadania wymagane w przypadku zadań inwestycyjnych rozpatrywane są niezmiennie przez cały rok, na bieżąco.

 

Prezent na Nowy Rok !

Szanowni Wnioskodawcy, 
z radością informujemy, iż Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie wysokości oprocentowania pożyczek !
Dla umów zawartych po 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe oprocentowanie: 3,6% (obniżone z 4,00%). Wcześniej zawarte umowy pozostają bez zmian.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo <tutaj>. Zapraszamy !

Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w woj. małopolskim w 2014 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku. Pula środków przeznaczona na zadania w ramach konkursu wynosi 1 200 000 zł

 

Konkurs odbywać się będzie w dwóch edycjach:

I edycja – kwota 600 000,00 zł – termin składania wniosków 3 lutego 2014 r.

II edycja – kwota 600 000,00 zł – termin składania wniosków do 28 marca 2014 r.  

Góralskie kolędowanie, Hej !

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wizytę kolędników z Jabłonki, którzy tradycyjnie od kilku lat odwiedzają Fundusz z Bożonarodzeniowym kolędowaniem. 
Tym razem dojechali w przeddzień Sylwestra - 30 grudnia i ponownie w Funduszowych murach rozbrzmiały góralskie kolędy i pastorałki, przeplatane przaśnymi życzeniami młodych kolędników.  
Z grupą dzieciaków i młodzieży przybył także Pan Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka, który na ręce Pani Małgorzaty Mrugały złożył Noworoczne życzenia. 
Dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok. 
 
 

Wybór oferty - malowanie pomieszczeń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do malowania, malowanie i sprzątanie po remoncie 6 pomieszczeń WFOŚiGW w Krakowie (148 m2) znajdujących się na I piętrze budynku w ramach bieżacej eksploatacji budynku, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez OPTIMUM Sp. z o. o., ul. Balicka 125 B, 30-149 Kraków.

Strony