Relacja filmowa z Dni Ziemi 2014

Zaproszenie na Inaugurację Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Już 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 na Pl. Św. Marii Magdaleny w Krakowie uroczysta Inauguracja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, na którą wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.
 
 

Dni Ziemi 2014 - sadzenie drzew

Dzisiaj I Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Józef Kała razem z Panem Tadeuszem Trzmielem I Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi posadzili wokół Kraków Arena 30 drzewek. Pamiętajcie że jutro i pojutrze zapraszamy Was na Krakowską Wystawę Ekologiczną w alei Róż. Jesteśmy z naszymi Beneficjentami Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie obraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Fajne zabawy i prezentację dla dzieciaków. Dla dorosłych informacje na temat możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zapraszamy od godz. 11.00

 

Zaproszenie do składania ofert - wsparcie techniczne serwisu www i intranet

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę wsparcia technicznego serwisu www oraz serwisu intranet. 

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – przygotowanie dokumentacji – ważne uzupełnienie

Informujemy, ze zgodnie z pismem Instytucji Pośredniczącej DFEwpp-792-33/14564/14/ag/rg z dn. 9.04.2014 r., decyzją Instytucji Zarządzającej, zatwierdzono dodatkowe klauzule do wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów przygotowawczych planowanych do wsparcia w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 w działaniu 1.1 POIiŚ.
 

Kolejne potwierdzenie dofinansowania w działaniu 1.1 POIiŚ w Krakowie

W dniu 16 kwietnia 2014 r. na ręce Burmistrza Biecza Pani Urszuli Niemiec, zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Jan Musiał, przekazał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie dofinansowania Gminie Biecz, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz”. 
 

To już 31 umowa POIiŚ

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu, odbyło się uroczyste podpisanie umowy z kolejnym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Składowiskiem odpadów komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 
Całkowita wartość projektu pn. "Budowa kompostowni oraz kwatery składowania w Oświęcimiu, celem optymalnej gospodarki odpadami" wynosi 22 369 112,70 zł, z czego dofinansowanie to 13 453 384,51 zł. 
 
 

Wybór oferty - inwestor zastępczy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie usługi zastępstwa inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”, za najkorzystniejszą zos

Wybór oferty - archiwizacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę archiwizacji dokumentów w WFOŚiGW w Krakowie, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę P.W. Tominex - Tomasz Hebda.

Strony