Umowa POIiŚ z Gminą Jodłownik

W dniu 29 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ pod nazwą „Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”  . Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Jodłownik i Gminie Łapanów aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizację i budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę wodociągów.
Beneficjentem odpowiadającym za realizację projektu jest Gmina Jodłownik.
Umowę podpisali Prezes WFOŚiGW  w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała i Wójt Gminy Jodłownik Pan Paweł Stawarz. W podpisaniu uczestniczyli  Skarbnik Gminy Jodłownik Pani Halina Kasprzyk oraz  Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Pan Jan Musiał.
 
 
 

Konkurs „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”. 

 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu: 

1. jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

2. szkół i przedszkoli,

3. organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,

4. innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

 

31 sierpnia zapraszamy do Osieka

Jeszcze jedna umowa POIiŚ - Gmina Skała

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała"
 
 

Fundusz ze swoją ofertą - tym razem w Jordanowie

15.08.2014 r. w piątek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pojawił się na wydarzeniu związanym z 450-leciem lokacji miasta Jordanowa.
 
Podczas imprezy, mającej charakter pikniku rodzinnego, Fundusz miał okazję zaprezentować swoją ofertę. Razem z Funduszem pojawili się nasi wieloletni partnerzy - policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przedstawiali specjalistyczne umundurowanie, jak również udzielali informacji dotyczących bezpiecznego zachowania się nad wodą i w mieście w trakcie upływających wakacji. Nasze wspólne stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych uczestników, którzy mogli choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi policjanci  - ubrać kamizelkę taktyczną czy przyłbicę, jak również ściągnąć swoje odciski palców. 
 

Kolejna umowa POliŚ- Gmina Dębno

W dniu 7 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno".
 

Strony