Nagrody "eko-liderów 20-lecia" rozdane

15 listopada 2013 roku podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „eko-liderzy 20-lecia”, zorganizowanym z okazji obchodzenia w 2013 roku dwudziestolecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uroczystość rozdania nagród uświetniła  Krakowska Orkiestra Staromiejska Politechniki Krakowskiej pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka oraz występ Marty Bizoń.

 

Podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

14 listopada 2013 w Krakowie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 11 wojewódzkimi funduszami, która umożliwi beneficjentom funduszy skorzystanie ze środków finansowych na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

 

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Uprzejmie przypominamy Beneficjentom o konieczności przestrzegania terminów wynikających z umów zawartych z WFOŚiGW w Krakowie, w tym terminów dotyczących dokumentowania osiąganych efektów ekologicznych.
 

Kraków ma swoje żyrafy – dzięki Funduszowi!

W dniu 25 października 2013 r. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski dokonał uroczystego otwarcia nowo powstałego pawilonu „Żyrafiarni”. To pierwsze trzy żyrafy, które zamieszkały na terenie krakowskiego ZOO od początku jego istnienia. Wydarzeniu towarzyszyły tłumy krakowian, którzy chcieli uwiecznić ten historyczny moment. 
 
 

Pracownicy Funduszu na konferencji swojego Beneficjenta.

W dniu 24 października 2013 r. , w malowniczej miejscowości Beskidu Niskiego, w „Gościńcu Jaśmin” odbyła się konferencja, która została poświęcona realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  – Gminę Grybów oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie, który jest Jednostką Realizującą Projekt.
 
 

Kolejna umowa w zakresie gospodarki odpadami

W dniu 23 października 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana 28 umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”. Beneficjentem projektu jest Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba.
 

Inwestycja w Łękach zakończona

Uroczystym przecięciem wstęgi otwarto w dniu 18 października 2013 r. oczyszczalnię ścieków w Łękach. Tym samym zakończono realizację kontraktu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach. 
W tym ważnym dla społeczności lokalnej wydarzeniu uczestniczył Zarząd Wojewódzkiego Funduszu z Panią Prezes Małgorzatą Mrugałą na czele oraz przedstawiciele Funduszu zaangażowani w realizację projektu. 
 

Wojewódzki Fundusz na targach POLEKO w Poznaniu

To już 25 targi POLEKO, które odbyły się w dniach 7-11.10.2013 r.na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wspólnie z innymi wojewódzkimi funduszami uczestniczył w tym wydarzeniu w wyjątkowym czasie – w trakcie obchodów 20-lecia powstania wojewódzkich funduszy.  
 

Zewnętrzne źródła finansowania – zachęcamy do korzystania

Szukasz bezzwrotnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, monitoringu środowiska, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii? 
Zapoznaj się z ofertą funduszy EOG oraz norweskiego mechanizmu finansowego <przejdź>, a także ofertą Funduszy Szwajcarskich <przejdź

20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro. Takie pozytywne dla polskiej ekologii prognozy usłyszeli uczestnicy Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (07-10.10.2013 r.).

Strony