Głosowanie na eko.PROJEKT UE rozpoczęte

Z okazji 10-lecia przynależności Polski do Unii Europejskiej w ramach konkursu „eko.LIDERZY 2014 województwa Małopolskiego”,  chcielibyśmy zapytać Państwa, który z projektów unijnych dotyczących infrastruktury i środowiska Państwa zdaniem zasługuje na szczególne wyróżnienie. Stąd dodatkowa kategoria eko.PROJEKT UE. 

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt, który Państwa zdaniem w największym stopniu przyczynił się do poprawy jakości środowiska w Małopolsce oraz zwiększył komfort życia mieszkańców naszego województwa.

Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej Gazety Krakowskiej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące sposobu głosowania oraz przegląd 36 projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. <przejdź>

Laureat plebiscytu eko.PROJEKT UE otrzyma pamiątkową statuetkę, dyplom oraz całostronicową prezentację na łamach „Gazety Krakowskiej“, a także prawo do posługiwania się tytułem laureata przez 1 rok licząc od daty uroczystej gali wręczenia nagród. 

Wśród osób głosujących zostanie wylosowanych 5 pakietów promocyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Serdecznie zachęcamy do głosowania  na eko.PROJEKT UE. Doceńmy wspólnie liderów ekologii w naszym regionie.

Zaproszenie na Konferencję Ministertwa Środowiska

W imieniu Ministerstwa Środowiska zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej Fundusze EOG i Norweskie.
Jakie formy wsparcia finansowego oferują fundusze EOG i norweskie? Co udało się osiągnąć i jakie będą efekty dotychczas rozpoczętych przedsięwzięć? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska”, która odbędzie się 1 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
Konferencji towarzyszyć będzie dwudniowe seminarium pt. „Potencjał geotermii w Polsce – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się w dniach 2-3 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich.
Szczegółowe infromacje <przejdź>
 

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu zakończone

W dniach 16-18.09.2014 r. Kołobrzeg stał się stolicą polskiej ekologii. Odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, podczas którego dokonano prezentacji największych osiągnięć w zakresie inicjatyw ekologicznych finansowanych przez Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wydarzenie było miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Przedstawiciele samorządów, świata nauki, przedsiębiorcy, media oraz środowiska związane z ekologią, dokonały analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie energii odnawialnej, gospodarki odpadami, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji ekologicznych. 
Krakowski Fundusz – w osobie Pani Prezes Małgorzaty Mrugały -  był gospodarzem jednego z paneli tematycznych pt. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz zabezpieczenie brzegów morskich, ochrona Bałtyku. Pani Prezes pełniła zaszczytną funkcję moderatora panelu, ale także wygłosiła referat pt. Nieinwazyjne  i przyjazne dla środowiska metody ograniczania ryzyka powodziowego. 
 
 

PROGRAM PRIORYTETOWY – PROSUMENT

W dniu 16.09.2014r. w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego PROSUMENTo udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek i dotacji na zadania związane z zakupem i montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program ten w WFOŚiGW w Krakowie skierowany będzie do Spółdzielni  oraz wspólnot mieszkaniowych. W ramach udostępnionych środków Beneficjenci będą mieli do dyspozycji kwotę do 10.000.000,00 zł. W najbliższym czasie przez WFOŚiGW w Krakowie zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach programu. Harmonogram naboru zostanie umieszczony na stronie internetowej Funduszu wraz z formularzami wniosków.

 

Umowa POIiŚ z Gminą Wieliczką

W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap II"
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 075 000,00  zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 125 000,00  zł. Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Wieliczka aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę Zakładu Uzdatniania Wody w Wieliczce  oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka.
 
 

Umowa POIiŚ z Gminą Brzeszcze

W dniu 5 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. 
Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Brzeszcze  aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 895 187,85 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi  618 625,75  zł.
 
 

Umowa POIiŚ z Gminą Kościelisko

W dniu 5 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec".
Beneficjentem tego projektu jest Gmina Kościelisko. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 770 584,98 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi  459 838,83  zł. Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Kościelisko  aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec.
 
 

Strony