Modernizacja oczyszczalni w Gminie Skała ze środków POIiŚ

W dniu 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gminie Skała na realizację projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała".
 

Przetarg - sprzedaż samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na sprzedaż dwóch samochodów służbowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

W związku z dużym zainteresowaniem niniejszym przetargiem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydłuża termin składania ofert, wyznaczając go na dzień 17 czerwca 2014 r do godz. 9:00.

 

Wybór oferty - obsługa monitoringu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę monitoringu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Raptor Usługi Informatyczne Jakub Łuszczek.

Wybór oferty - system archiwizacji danych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na system archiwizacji danych, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski.

Kolejna umowa POIiŚ

W dniu 22 maja 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych: Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa". Beneficjentami tego projektu są „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o. oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej.
 
 

Zaproszenie do składania ofert - medycyna pracy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Świadczenie usług medycyny pracy oraz programu opieki medycznej.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.
 
Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

Zaproszenie do składania ofert - system archiwizacji danych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na system archiwizacji danych
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert - obsługa monitoringu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na obsługę monitoringu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Strony