PROGRAM PRIORYTETOWY – PROSUMENT

W dniu 16.09.2014r. w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego PROSUMENTo udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek i dotacji na zadania związane z zakupem i montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program ten w WFOŚiGW w Krakowie skierowany będzie do Spółdzielni  oraz wspólnot mieszkaniowych. W ramach udostępnionych środków Beneficjenci będą mieli do dyspozycji kwotę do 10.000.000,00 zł. W najbliższym czasie przez WFOŚiGW w Krakowie zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach programu. Harmonogram naboru zostanie umieszczony na stronie internetowej Funduszu wraz z formularzami wniosków.

 

Umowa POIiŚ z Gminą Wieliczką

W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap II"
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 075 000,00  zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 125 000,00  zł. Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Wieliczka aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę Zakładu Uzdatniania Wody w Wieliczce  oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka.
 
 

Umowa POIiŚ z Gminą Brzeszcze

W dniu 5 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. 
Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Brzeszcze  aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 895 187,85 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi  618 625,75  zł.
 
 

Umowa POIiŚ z Gminą Kościelisko

W dniu 5 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec".
Beneficjentem tego projektu jest Gmina Kościelisko. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 770 584,98 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi  459 838,83  zł. Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Kościelisko  aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec.
 
 

Umowa POIiŚ z Gminą Drwinia

W dniu 5 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Przygotowanie realizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Niedarach jako uzupełninie Sanitacji Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia"
Beneficjentem tego projektu jest Gmina Drwinia. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  350000,00  zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi  234959,35  zł. Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Drwinia aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Niedarach.
 
 

ECO DESIGN ZGŁOŚ SIĘ I POKAŻ, ŻE TWÓJ PRODUKT JEST EKO!

W imieniu organizatorów informujemy, iż 2 września 2014 r. ruszył konkurs ECO DESIGN skierowany do producentów, dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Wydarzenie objął patronatem minister środowiska Maciej Grabowski. Finałowe rozwiązania zostaną zaprezentowane na wystawie podczas targów POLEKO 2014.

Szczegółowe informacje: <przejdź>

Fundusz na Dożynkach Wojewódzkich w Osieku

Na zakończenie sezonu letniego 31 sierpnia 2014 r. Fundusz uczestniczył w Dożynkach Wojewódzkich, które tym razem odbyły się w Gminie Osiek. Imprezę zorganizowali: Marszałek Województwa Marek Sowa, Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk oraz Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak.
W tak doborowym gronie nie zabrakło przedstawicieli Funduszu z Zarządem na czele: Panią Prezes Małgorzatą Mrugałą oraz zastępcami Panem Józefem Kałą oraz Panem Janem Musiałem. 
Zgodnie z tradycją po mszy świętej w Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Osieku uczestnicy przemaszerowali w korowodzie dożynkowym na plac przy Urzędzie Gminy, gdzie kontynuowano uroczystości. Najważniejszym punktem wydarzenia było ogłoszenie wyników Wojewódzkiego Konkursu Wieńców Dożynkowych. Nie zabrakło naszego wieńca – Funduszowego – dumnie prezentowanego przez Panią Prezes. 
 
 

Umowa POIiŚ z Gminą Jodłownik

W dniu 29 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ pod nazwą „Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”  . Przedmiotem projektu jest sfinansowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej Gminie Jodłownik i Gminie Łapanów aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizację i budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę wodociągów.
Beneficjentem odpowiadającym za realizację projektu jest Gmina Jodłownik.
Umowę podpisali Prezes WFOŚiGW  w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała i Wójt Gminy Jodłownik Pan Paweł Stawarz. W podpisaniu uczestniczyli  Skarbnik Gminy Jodłownik Pani Halina Kasprzyk oraz  Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Pan Jan Musiał.
 
 
 

Strony