20-lecie

Rok 2013 jest szczególny dla wszystkich wojewódzkich funduszy w Polsce - jest to rok jubileuszowy.

Dokładnie 20 lat temu powstał system finansowania ochrony środowiska w Polsce, który sprawnie realizowany jest przez 16 wojewódzkich funduszy oraz przez starszy o cztery lata Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to odrębne instytucje, które finansują ochronę środowiska każde w swoim zakresie. Narodowy Fundusz wspiera inwestycje o zasięgu ogólnopolskim i ponad regionalnym, natomiast wojewódzkie fundusze inwestycje o znaczeniu regionalnym.

Fundusze posiadają 20-letnie doświadczenie w finansowym wspieraniu przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wynikających z polityki ekologicznej państwa oraz z polityk regionalnych. Dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska jest spójny, sprawnie funkcjonujący i gwarantujący zbilansowanie środków na inwestycje proekologiczne, spełniające wymagane kryteria. Wojewódzkie fundusze posiadają doświadczenie w finansowaniu podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych. Posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę, potencjał ekonomiczny i organizacyjny. Fundusze są dobrze postrzegane przez krajowe i zagraniczne organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki temu mają szczególne możliwości efektywnego działania na rzecz realizacji polityki ekologicznej kraju.

  • W ciągu 20 lat ze środków WFOŚiGW w Krakowie skorzystało ponad 1,5 mln beneficjentów.

  • WFOŚiGW w Krakowie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W ciągu 20 lat udało się zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w zakresie SO2  - o 5 462 Mg, pył całkowity - o 1998 Mg, NOx - o 190 Mg, CO - o 10 644 Mg. To aż 4 600 sztuk zlikwidowanych palenisk domowych.

  • W dziedzinie termomodernizacji w ciągu 20 lat zaoszczędzono 153 654 GJ - to około 29 640 046 sztuk żarówek o mocy 60W świecących przez całą dobę.

  • Docieplono budynki o powierzchni 454 038 m2, czyli około 2 270 domów jednorodzinnych (przy założeniu, że przeciętny dom jednorodzinny posiada pow. użytkową ok. 200 m2).

  • Wybudowano ponad 3 202 km kanalizacji, to jak odległość z Krakowa do Rzymu i z powrotem. Podłączono do niej ponad 51 432 budynków.

  • Jednostki OSP i PSP otrzymały 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

  • Działalność funduszu pomogła ponad 15 000 dzieciom wyjechać na zielone szkoły oraz zrealizować ponad 1 000 projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

  • W ciągu 20 lat istnienia WFOŚiG w Krakowie na ochronę środowiska w Małopolsce wydał ponad 2 mld zł

 

 Media wspierające 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: