Gmina Niepołomice

laureat w kategorii eko-partner 20-lecia

Nagroda 20 000 zł: za największą ilość środków finansowych pozyskanych z WFOŚiGW w Krakowie w latach 1993-2013.