Aktualizacja Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” został zaktualizowany.

Zmiany polegają na rozszerzeniu kosztów kwalifikowanych, w tym o możliwość dofinansowania wymiany niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe na kocioł węglowy.

 

Program po aktualizacji obejmuje następujące inwestycje:

- demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,

- montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników

- montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników,

- montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i  c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników,

- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników,

- montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do  sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

 

Zaktualizowany Program znajduje się w załączniku. 

UWAGA !

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2015 r. Procedura dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach  „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” została zaktualizowana.