Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

#ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody
wyróżnienie za realizację projektu „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego na obszarze Centrum Jana Pawła II”