Dodatkowy termin składania wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalił dodatkowy termin składania wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki zadań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych do 31 października 2017 r.

Rozpatrywanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krakowie wniosków odbywać się będzie do 30 listopada 2017 r.