ekoLIDERZY 2014

W dniu 10 grudnia 2014 r., w ICE Kraków Congress Centre, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie eko.LIDERZY 2014 województwa Małopolskiego. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją, już po raz 8 zorganizował konkurs eko.LIDERZY 2014, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, a także inni beneficjenci pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu.
 
Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2013 przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
 
Na nagrody dla laureatów Wojewódzki Fundusz przeznaczył 330 000,00 zł.
 
Jednocześnie z okazji 10-lecia przynależności Polski do Unii Europejskiej zapytaliśmy mieszkańców Małopolski, który z projektów unijnych dotyczących infrastruktury i środowiska ich zdaniem zasługuje na szczególne wyróżnienie. W plebiscycie, który zorganizowaliśmy wspólnie z Gazetą Krakowską wzięło udział prawie 200 tysięcy osób.
 
Decyzją czytelników i internautów nagrodę w kategorii eko.PROJEKT UE  liczbą głosów 35 886 otrzymało Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" Sp. z o.o. za projekt „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański".
Drugie miejsce z liczbą 30 487 głosów zajęły Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o. za projekt „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa".
 27 353 głosów zapewniło trzecie miejsce Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu „Eko-Skawa" Sp. z o.o. za projekt „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański".
 
Laureat plebiscytu eko.PROJEKT UE otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom oraz całostronicową prezentację na łamach „Gazety Krakowskiej“, a także prawo do posługiwania się tytułem laureata przez 1 rok licząc od daty uroczystej gali wręczenia nagród. 
 
Zarząd Wojewódzkego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie postanowił dodatkowo przyznać trzy tytuły eko.PARTNERÓW. To nagrody tytularne - wyróżnienia za wspieranie działalności na rzecz popularyzacji idei ochrony środowiska oraz współpracę w tym zakresie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
eko.PARNTERAMI zostali:
W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także osobistości świata polityki i mediów.
 
Galę prowadzili - Pani Małgorzata Krzysica oraz Pan Tadeusz Łomnicki - aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie
Oprawę muzyczną zapewnił Kraków Street Band.