ekoLIDERZY 2015

W dniu 15 czerwca 2015 r.,  w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2015, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
 
Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.
 
Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2014 przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz innych instytucji instytucji finansujących ochronę środowiska w Małopolsce.
 
Poniżej przedstawiamy laureatów tegorocznej edycji konkursu w poszczególnych kategoriach:
 
1.  ekoPOWIAT - Powiat Brzeski za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
2.  ekoGMINA  miejska - Miasto Oświęcim za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
3.  ekoGMINA  miejsko-wiejska - Gmina Miechów za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
4.  ekoGMINA  gmina wiejska - Gmina Bochnia za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
6.  ekoINNOWACYJNOŚĆ - Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich za realizację projektu “Likwidacja kotła węglowego na rzecz kotła na biomasę,
     pieca konwekcyjnego i palników gazowych oraz płyt elektrycznych, bemarów i bojlerów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z Małej Elektrowni Wodnej w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (MEW)”   
7.  ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii - Miasto Gorlice za realizację projektu „Likwidacja niskiej emisji w mieście Gorlice poprzez modernizację systemów grzewczych”
8.  ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu za realizację projektu “Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I”
9.  ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody - Gmina Raciechowice za realizację projektu “Nasadzenia krzewów przy tarasie widokowym w Gruszowie oraz na dachu budynku przedszkola w Czasławiu, gm. Raciechowice”
10.  ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie za realizację projektu "Od segregacji nie ma wakacji"- program edukacyjny dla uczniów kl. IV-V szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
11.  ekoWYDARZENIE - Gmina Miejska Kraków za realizację projektu “Dni Ziemi - Krakowska Wystawa Ekologiczna”.
12.  ekoSZKOŁA - Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie, za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
13.  ekoPRZEDSZKOLE - Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
 
 
Na nagrody dla laureatów Wojewódzki Fundusz przeznaczył 350 000,00 zł.
 
Tradycyjnie na gali chcemy uhonorować również naszych partnerów. W 2015 r. tytuł ekoPARTNERA otrzymały dwie organizacje pozarządowe:
 
 
Do udziału w gali, oprócz laureatów, zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wojewoda Małopolski, Marszałek Wojewodztwa Małopolskiego, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie małopolskich gmin, a także przedstawiciele świata polityki i mediów.
 
Galę prowadzili - Pani Małgorzata Krzysica oraz Pan Tadeusz Łomnicki - aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie.