Gmina Miechów

#ekoGMINA miejsko-wiejska
wyróżnienie za szeroki zakres działalności proekologicznej prowadzonej w 2016 roku,w tym w ramach programu KAWKA