Gmina Stryszawa

#ekoGMINA wiejska
za działania w zakresie: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz ograniczenia niskiej emisji, podejmowane w 2016 roku