Publikacje

 

Zbiór publikacji współfinansowanych ze środków Funduszu dostępny jest w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12. 
Dostęp do treści można otrzymać po wcześniejszym zgłoszeniu przez formularz kontaktowy.
 

Publikacje w wersji elektronicznej będą udostępniane sukcesywnie po ich digitalizacji.

Album "20 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"

Załączniki: