10 lat PL w UE

Plac Marii Magdaleny w Krakowie świadkiem Inauguracji
Dni Otwartych Funduszy Europejskich
 
(relacja filmowa)
 
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” to ogólnopolska akcja promocyjna, która odbywa się w terminie 1-11 maja br. Akcja realizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zaangażowana jest w nią większość instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce.
Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją, aby zaprezentować mieszkańcom Polski przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich. To także doskonały moment, aby beneficjenci Funduszy Europejskich pochwalili się swoimi osiągnięciami.
 
Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej akcji znajdują się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program „Dnia Otwartego”), godzinami otwarcia, mapką dojazdu (www.10latwUE.pl) .
 
Inauguracja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
 
Dokładnie o godzinie 12.00, 29 kwietnia 2014 roku Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała powitała wszystkich gości, którzy licznie przybyli na Inaugurację Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Obok Pani Prezes stanął Pan Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji Miejskich, który zaszczycił nas swoją obecnością oraz słowami przywołującymi historię Polski sprzed 10 lat, kiedy stan gospodarki wodno-ściekowej w Małopolsce daleko odbiegał od obecnych standardów, które udało się osiągnąć dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
 

 
(spot filmowy - obraz mówi sam za siebie)
 
W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Europarlamentu, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentanci beneficjentów realizujących projekty ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
 
 
 
Jednym z punktów programu było otwarcie “Wystawy projektów realizowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w Małopolsce w zakresie ochrony środowiska w gospodarce komunalnej w latach 2004-2014”. 
Uroczystego odsłonięcia wystawy dokonała Pani Prezes Małgorzata Mrugała, zapraszając do wspólnego przecięcia wstęgi przybyłych beneficjentów. To właśnie ich sukcesy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej prezentowane są na poszczególnych planszach wystawy, którą można oglądać na pl. Św. Marii Magdaleny do 11 maja 2014 r. 
 
 
 
Poniżej prezentujemy poszczególne panele wystawy:
 

 
Dodatkową atrakcją uroczystości był udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie, które są uczestnikami projektu „Jestem mały wiem więcej”.  Dzieci ubrane w mundurki Straży Pożarnej, niosąc baner 10-lecia UE,  przemaszerowały spod Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie - z ul. Westerplatte 19 na Plac Św. Marii Magdaleny, gdzie czekała ich kolejna atrakcja - malowanie wyciętych części logotypu Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dzieci miały również okazję zwiedzić siedzibę Wojewódzkiego Funduszu. 
 
 
 
 
Od 1 maja 2014 r. rozpoczynają się Dni Otwarte Funduszy Europejskich u poszczególnych beneficjentów. Szczegółowe informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program „Dnia Otwartego”), godzinami otwarcia, mapką dojazdu dostępne są na stronie www.10latwUE.pl
 
Zapraszamy !
 
 
Zaproszenie na Inaugurację Dni Otwartych Funduszy Europejskich
 
Już 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 na Pl. Św. Marii Magdaleny w Krakowie uroczysta Inauguracja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, na którą wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.
 
 
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” to ogólnopolska akcja promocyjna, która odbędzie się w terminie 1-11 maja br. Akcja realizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Telewizją Polską S.A. i zaangażowana jest w nią większość instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce.
Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją, aby zaprezentować mieszkańcom Polski przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich. To także doskonały moment, aby beneficjenci Funduszy Europejskich pochwalili się swoimi osiągnięciami.
 
Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej akcji znajdują się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program „Dnia Otwartego”), godzinami otwarcia, mapką dojazdu (www.10latwUE.pl) .
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w szczególny sposób chce zapromować te instytucje w Małopolsce, które w widoczny sposób, dzięki środkom unijnym, przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego. 
W związku z tym podczas Inauguracji Dni Otwartych Funduszy Europejskich zostanie uroczyście otwarta Wystawa projektów realizowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w Małopolsce w zakresie ochrony środowiska w gospodarce komunalnej w latach 2004-2014.
 
W ramach wystawy zostaną zaprezentowane:
  • Projekty zrealizowane w Małopolsce w ramach Funduszu Spójności z zakresu ochrony środowiska w latach 2004-2006 wdrażane przy uczestnictwie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
  • Projekty zrealizowane w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla których Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
  • Projekty realizowane w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zapraszamy do wspólnego świętowania naszej 10-letniej obecności w UE oraz śledzenia naszej www.wfos.krakow.pl !
 
 

Funduszowi Beneficjenci na Dniach Otwartych

Poniżej prezentujemy wykaz beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którzy w swoich regionach organizują Dni Otwarte Funduszy Europejskich.