Zamówienia publiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i na stronie internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Zamówienia publiczne”.

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których zgodnie z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania ta ustawa, a stosowany jest Regulamin Zamówień Publicznych WFOŚiGW w Krakowie, publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Zamówienia publiczne” .

 

Zaproszenie do składania ofert - szkolenie zabezpieczenie wierzytelności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnego zabezpieczenia wierzytelności.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert - akcesoria komputerowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup akcesoriów komputerowych.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.
 

Wybór oferty - zakup samochodu osobowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego, została wybrana oferta złożona przez firmę INTER AUTO Sp. z o.o. Sp. K. z ceną brutto: 144 900,00 zł. W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zaproszenie do składania ofert - serwis drukarek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Rocznej umowy serwisowej na urządzenia drukujące w WFOŚiGW w Krakowie..

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

W związku z pytaniami Wykonawców, poniżej nasze odpowiedzi:

Zaproszenie do składania ofert - usługi Google

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup usługi G Suite Basic oraz Backupify Google Apps Enterprise, dla 80 kont.

 

Wybór oferty - organizacja szkolenia wyjazdowego dla 45 osób

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację pobytu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkoleń dla ok. 45 osób, w dniach 16-18.03.2017 r. na terenie Małopolski (poza Miastem Krakowem), została wybrana oferta złożona przez firmę e-way sp. z o.o..

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Zaproszenie do składania ofert - zakup samochodu osobowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę samochodu osobowego.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.
 
 

Zaproszenie do składania ofert - organizacja szkolenia wyjazdowego dla 45 osób - powtórzenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Organizację pobytu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkoleń dla ok. 45 osób, w dniach 16-18.03.2017 r. na terenie Małopolski (poza Miastem Krakowem).

 

Wybór oferty - wymiana urządzenia UTM fortigate 80CM na fortigate 90E wraz z roczną licencją

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę urządzenia UTM fortigate 80CM na fortigate 90E wraz z roczną licencją, została wybrana oferta złożona przez firmę ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Zaproszenie do składania ofert - organizacja szkolenia wyjazdowego dla 45 osób - postępowanie unieważnione

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Organizację pobytu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkoleń dla ok. 45 osób, w dniach 2-4.03.2017 r. na terenie Małopolski (poza Miastem Krakowem).

Strony