Konkurs "Eko-dziennikarz"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w związku z obchodami 20-lecia, ogłasza Konkurs "Eko-dziennikarz". Konkurs skierowany jest do dziennikarzy zajmujących się problematyką środowiska i jego ochrony na terenie Małopolski. W Konkursie poddane zostaną ocenie autorskie prace dziennikarskie w zakresie problematyki środowiska i jego ochrony, zrealizowane w latach 1993-2013. 

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do Wojewódzkiego Funduszu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej wraz z załącznikami w terminie do dnia 10.10.2013 r. (decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Funduszu).