Konkurs „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”. 

 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu: 

1. jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

2. szkół i przedszkoli,

3. organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,

4. innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

 

Spośród biorących udział w Konkursie, zostaną wybrane:

1. eko.GMINA w 3 kategoriach:

a) eko.gmina miejska

b) eko.gmina miejsko-wiejska

c) eko.gmina wiejska

 

2. eko.POWIAT

3. eko.SZKOŁA

4. eko.PRZEDSZKOLE

5. eko.PROJEKT

6. eko.INNOWACYJNOŚC

 

7. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE w kategoriach:

a) z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii

b) z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej

c) z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami

d) z zakresu ochrony przyrody

e) z zakresu edukacji ekologicznej

 

Na nagrody dla laureatów Konkursu Wojewódzki Fundusz przeznaczył środki finansowe w łącznej kwocie 330 000,00 zł.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (w wersji elektronicznej) w terminie do dnia 15 października 2014 r. do godziny 15.30. 

 

Formularze dostępne są w poniższych linkach.  

 

FORMULARZ eko-GMINA

FORMULARZ eko-POWIAT

FORMULARZ eko-SZKOŁA i eko-PRZEDSZKOLE

FORMULARZ eko-PROJEKT

FORMULARZ eko-INNOWACYJNOŚĆ

FORMULARZ eko-PRZEDSIĘWZIĘCIE

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu - w załączniku.