Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że został rozstrzygnięty Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. Fundusz przyznał dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat studiów oraz rekrutacji należy bezpośrednio kontaktować się z Katedrą Prawa Europejskiego i Katedrą Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Szczegółowe informacje – Wydział Prawa i Administracji UJ, sekretariat – ul. Olszewskiego 2, pok. 117, 31-007 Kraków.