Konkurs „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”

Konkurs „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”

30 października 2017 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs na opracowanie projektów sieci geotermalnej wraz z przyłączami w szczególności na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego – „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, przy czym Fundusz nie finansuje podatku od towarów i usług (VAT), który będzie pokrywany ze środków własnych dotowanego.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego i podmiotów gospodarczych (spółki prawa handlowego, których właścicielem lub udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa).

W ramach Konkursu „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala” termin składania wniosków o dofinansowanie upływa  30.03.2018 r.

Środki na realizację zadań w ramach Konkursu w roku 2018 przyznane będą po uchwaleniu rocznego planu finansowego i planu działalności Wojewódzkiego Funduszu na rok 2018 i pod warunkiem dostępności środków.

 

Regulamin Konkursu – Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala

Wzór wniosku dla Konkursu – Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala (forma edytowalna do pobrania tylko z Portalu Beneficjenta)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję