Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 

Pula środków przeznaczona w ramach Programu na rok 2017 wynosi 1 000 000,00 zł. 

 

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta. W ramach Programu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane za pomocą Portalu 

 

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia  31 stycznia 2017 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu). 

 

Osoby do kontaktu:

Joanna Czeluśniak - 516 280 008

Filip Mossoczy - 504 923 089

Piotr Skrzyniarz – 785 855 936