Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie

#ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami
za całokształt działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi pozwalających na gospodarowanie odpadami zgodnie z wymaganiami stawianymi przez prawo Unii Europejskiej i Polski