Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji (...)"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Beneficjentami programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego Programu. Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne.

Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta.

Wnioski należy składać w biurze Funduszu do dnia 30.11.2015 r. do godz. 15:30.  

 

UWAGA !

Materiały ze spotkania warsztatowego, które odbyło się 03.11.2015 r. w Krakowie dostępne są w załączeniu.