ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z dniem 25 lutego 2015 r. zmienia się numer rachunku bankowego.

Nowy numer:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Nr 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Na w/w rachunek należy dokonywać spłaty rat kapitałowych pożyczek, odsetek i innych płatności.

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2015 w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej.

 

Program skierowany jest do gmin z terenu województwa małopolskiego (w szczególności powiat tarnowski, gorlicki i wadowicki), na obszarze których wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez odpowiednie służby Wojewody Małopolskiego.

 

W trosce o czyste powietrze w Małopolsce - STOP DLA SMOGU

Jakość powietrza, którym oddychamy to priorytetowa kwestia dla mieszkańców całego regionu. Kraków czy Zakopane spowite chmurą pyłu zawieszonego to nie tylko brzydka panorama – to przede wszystkim ogromne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Małopolski.

 

 

13 lutego – szczęśliwy dzień dla dwóch beneficjentów POIiŚ

W dniu 13 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację następujących projektów: 

1. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap III” 

2. „Gospodarka wodno- ściekowa w Krakowie – Etap IV”

Pierwsza umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Małgorzatę Mrugałę oraz Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Wieliczce sp. z o.o., Pana Bogdana Sowę. 

 

 

Nabór wniosków dla banków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków dla banków na zawarcie umowy o współpracy z WFOŚiGW w Krakowie w zakresie określonym w Procedurze wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnia środki finansowe.

Wnioski można składać w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12). 

Szczegółowe informacje – w załącznikach.

 

Ambitne Zielonki

W dniu 5 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-III etap”. Umowa została podpisana przez Panią Małgorzatę Mrugałę - Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pana Bogusława Króla - Wójta Gminy Zielonki i Panią Agatę Adamczuk - Skarbnika Gminy Zielonki.

 

 

Kolejna umowa POIiŚ – Gmina Dębno

W dniu 23 stycznia 2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno". 

Umowa została podpisana przez Panią Małgorzatę Mrugałę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pana Wiesława Kozłowskiego Wójta Gminy Dębno i Panią Joannę Baczyńską Skarbnik Gminy Dębno.

 

 

Pierwsza umowa POIiŚ w 2015 roku

W dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu.: „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś” 
Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Małgorzatę Mrugałę i Wójta Gminy Wielka Wieś, Pana Tadeusza Wójtowicza oraz Panią Skarbnik Grażynę Sygułę. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Pan Jan Musiał, Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Pan Krzysztof Wołos oraz Pani Anna Warchulska.
Przedmiotem projektu  pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś ” jest: 
 

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2015 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak.

Dofinansowanie przeznaczone na odzież ochronną do działań bojowych ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 1 500 zł/zestaw).

Pula środków przeznaczonych w roku 2015 wynosi – 450 000,00 zł

Termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs na zadania nieinwestycyjne w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna.

Pula środków przeznaczona w ramach Programu na rok 2015 wynosi 2 000 000,00 zł

Termin składania wniosków upływa z dniem 23 lutego 2015 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu)

Szczegółowe informacje.

Zachęcamy do udziału!

Strony