Nowy skład Konwentu Prezesów

Konwent Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, działający w ramach systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej wybrał ze swojego grona nowy zarząd Konwentu. Prezesem został Pan Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie, a zastępcą Prezesa Konwentu Pani Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kadencja trwa do grudnia 2015 r.

Nagrody eko.LIDERZY 2014 województwa Małopolskiego rozdane !

W dniu 10 grudnia 2014 r., w ICE Kraków Congress Centre, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie eko.LIDERZY 2014 województwa Małopolskiego. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją, już po raz 8 zorganizował konkurs eko.LIDERZY 2014, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
 
 

Prawie 50 polskich miast podjęło walkę z niską emisją

Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła. Samorządowcy sięgają po dotacje oferowane na ten cel przez NFOŚiGW i Wojewódzkie Fundusze w ramach programu KAWKA. Wszyscy mają już przygotowane wieloletnie programy realizacji. 
Większość zaplanowanych przedsięwzięć obejmie podłączenie obiektów ogrzewanych dotychczas przy pomocy pieców węglowych do miejskich sieci ciepłowniczych lub zastąpienie węglowego ogrzewania - gazowym. W wielu przypadkach budynki, w których dokonano wymiany źródła ciepła zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji, osiągając tym samym cel oszczędności energii i obniżenia kosztów ogrzewania. W kilku przedsięwzięciach zaplanowano montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, które wspomagać będą w sposób bezemisyjny produkcję ciepłej wody. 
 
 

Kolejne potwierdzenia POIiŚ

W dniach 18 i 24 listopada br. w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezes Małgorzata Mrugała wręczyła przedstawicielom beneficjentów Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla następujących projektów:

19 900 000 zł dla „krakowskiego powietrza”

Na likwidację niskiej emisji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie przekazał 18 mln zł w formie pożyczki oraz 1,9 mln zł w formie dotacji.

 

14 listopada 2014 roku, w Krakowskim Magistracie, odbyło się uroczyste podpisanie umów w zakresie realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa. Umowę podpisali: ze strony Gminy Miasta Krakowa - Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, natomiast ze strony Wojewódzkiego Funduszu – Prezes Zarządu Małgorzata Mrugała. 

 

Zostały podpisane trzy umowy:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

Strony