Wyniki konkursu w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna w 2015 roku.

Informujemy, iż w  ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna w 2015 roku wpłynęły 143 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 5 383 147,50 zł. 

Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem Programu, dokonała powołana do tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 134 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie przyznano dla 60 zadań. Łączna pula środków w roku 2015 wynosiła 2 000 000 zł

Kalorie spalone, małopolskie parki narodowe poznane!

12 kwietnia 2015 r., niedziela, piękna, słoneczna pogoda. Na mecie 1.ekobiegu “Spalam kalorie - nie odpady” tłumy biegaczy, przed którymi 9 km trasa spod siedziby Wojewódzkiego Funduszu, aż do Parku Jordana, gdzie na uczestników czekała kolejna atrakcja - piknik rodzinny „Poznajemy małopolskie parki narodowe”. 
Obie imprezy zostały dofinansowane ze środków finansowych WFOŚiGW w Krakowie. 
 
 

51 umowa POIiŚ

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej”.
 
 

Porozumienie o współpracy na rzecz czystego powietrza w Małopolsce

W dniu 8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju podpisane zostało porozumienie partnerów ubiegających się wspólnie o realizację projektu zintegrowanego LIFE służącego poprawie jakości powietrza w Małopolsce. Uroczystości przewodził Pan Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a wzięli w niej udział wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele prezydentów miast wszystkich 38 gmin biorących udział w projekcie, prezesi spółek Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO oraz stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy. Porozumienie podpisali również przedstawiciele instytucji wspierających realizację projektu: Pani Małgorzata Mrugała, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Pan Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
 
 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) 30 maja - 5 czerwca 2015

W imieniu Ministerstwa Środowiska zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się w dniach 30 maja – 5 czerwca 2015 r. 
Jest to inicjatywa podjęta przez Ministra Środowiska Pana Macieja Grabowskiego, który z tego tytułu wystosował list otwarty, zachęcający do włączenia się w to przedsięwzięcie. 
 
 

Program "Ochrona nietoperzy"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Ochrona nietoperzy”, którego celem jest ochrona stanowisk nietoperzy w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych, poprzez podjęcie działań minimalizujących uciążliwości, jakie odczuwają mieszkańcy w związku z obecnością tych zwierząt, uzyskana w drodze zabezpieczenia okien mieszkań i klatek schodowych oraz otworów wentylacyjnych zakończonych w stropodachach przed wlatywaniem nietoperzy do budynków i przedostawaniem się do

Konkurs Małopolskie Remizy 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ponownie ogłasza Konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2015". Współorganizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ruszył konkurs Ministra Środowiska PROJEKT: PRZESTRZEŃ

W imieniu Ministra Środowiska informujemy, że 23 marca br. ruszył konkurs PROJEKT: PRZESTRZEŃ  skierowany do deweloperów, których inwestycje wpisują się w nurt ekologicznego projektowania.
 
 

Życzenia Świąteczne

Konkurs „eko.LIDERZY 2015 województwa małopolskiego” - OGŁOSZONY !

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs pod hasłem: „eko.LIDERZY 2015 województwa małopolskiego”. 
 
Konkurs ma zasięg wojewódzki (teren województwa małopolskiego) i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego:

Strony