Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie

 

Wynajem sali konferencyjnej dla ok. 100 osób oraz sal dla potrzeb cateringu (przerwa kawowa i obiadowa) w celu zorganizowania szkolenia dla beneficjentów oraz pracowników WFOSiGW w Krakowie.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE

Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie szkolenia

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

Przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatu dot. nieprawidłowości w realizacji projektów POIŚ.  Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na sprzęt komputerowy

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert na sprzęt komputerowy

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na całodobową ochronę

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

"Całodobowa ochrona budynku biurowego wraz z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz całodobowa ochrona instalacji do produkcji bioetanolu (linii technologicznej)".

Zaproszenie do składania ofert – sala konferencyjna

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 

Wynajem sali konferencyjnej dla ok. 100 osób oraz sal dla potrzeb cateringu (przerwa kawowa i obiadowa) w celu zorganizowania szkolenia dla beneficjentów oraz pracowników WFOSiGW w Krakowie. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zaproszenie do składania ofert – materiały promocyjne

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert – catering

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

Świadczenie usług cateringowych podczas szkolenia organizowanego dla pracowników WFOŚiGW w Krakowie oraz beneficjentów POIiŚ w liczbie ok. 100 os. Świadczenie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

Nabór wniosków w trybie konkursowym

Szanowni Państwo,
informujemy, iż został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012)
Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca 2012 r.

Nabór wniosków w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje iż trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji  Konkursu  na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012 roku.

Termin składania wniosków upływa 31-03-2012

Strony