Wyniki konkursu na wykonanie strony www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że Laureatem konkursu na zaprojektowanie a następnie wykonanie, uruchomienie i wdrożenie (zwycięskiego projektu) serwisu internetowego  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Pan Bartosz Zawada.

Program Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

 

 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w odzież ochronną do działań bojowych – zestawy składające się z:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.
"Całodobowa ochrona budynku biurowego wraz z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz ochrona całodobowa instalacji do produkcji bioetanolu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie

 

Przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatu dot. nieprawidłowości w realizacji projektów POIŚ.  Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Panią Monikę Filipiuk

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

"Produkcji materiałów filmowych i ich dystrybucja w spersonalizowanym kanale dystrybucji internetowej."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie

 

Świadczenie usług cateringowych podczas szkolenia organizowanego dla pracowników WFOŚiGW w Krakowie oraz beneficjentów POIiŚ w liczbie ok. 100 os.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę FA. LANGSTEINER.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie

 

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejsze pod względem ceny i spełniające warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, wybrano następujące oferty:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie

 

Wynajem sali konferencyjnej dla ok. 100 osób oraz sal dla potrzeb cateringu (przerwa kawowa i obiadowa) w celu zorganizowania szkolenia dla beneficjentów oraz pracowników WFOSiGW w Krakowie.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE

Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie szkolenia

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

Przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatu dot. nieprawidłowości w realizacji projektów POIŚ.  Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Strony