Nabór wniosków w trybie konkursowym

Szanowni Państwo,
informujemy, iż został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012)
Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca 2012 r.

Nabór wniosków w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje iż trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji  Konkursu  na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012 roku.

Termin składania wniosków upływa 31-03-2012

Zaproszenie do składania ofert - wizytówki, tabliczki

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

  • Przygotowania do wykonania i wykonanie tablic informacyjnych przy drzwiowych, tablic informacyjnych kierunkowych oraz tablicy informacyjnej wraz z demontażem obecnego systemu i montażem wykonanych tablic.
  • Przygotowania do druku, druku i sprzedaży oraz dostarczenia do siedziby zamawiającego w Krakowie indywidualnych wizytówek dla pracowników WFOŚiGW w Krakowie oraz zaprojektowanie, wykonanie i sprzedaż 10 szt. flag 

Nowy Rok – Nowe Wyzwania

 

Wraz z nadejściem nowego 2012 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie: Małgorzata Mrugała - Prezes, Józef Kała-Z-ca Prezesa, Jan Musiał-Z-ca Prezesa, podjął wspólną inicjatywę z przedstawicielami samorządów w Małopolsce, dotyczącą organizacji spotkań mających na celu przekazanie informacji na temat możliwości korzystania ze środków finansowych pozostających w dyspozycji WFOŚiGW w Krakowie.

Konkursu na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego

WFOŚiGW w Krakowie informuje o naborze w ramach Konkursu na zaprojektowanie a następnie wykonanie, uruchomienie i wdrożenie (zwycięskiego projektu) serwisu internetowego.
Termin składania wniosków do  16 marca 2012 r.

Konkurs RegioStars Awards

Zapraszamy Beneficjentów do zapoznania się z warunkami konkursu RegioStars Awards . 
Zachęcamy również do wzięcia w nim udziału.

AKTUALIZACJA – Poradnik Beneficjenta

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi informacjami umieszczonymi w Poradniku Beneficjenta:

http://www.pois.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/chcerealizowac.aspx

Zaproszenie do składania ofert - Google Apps

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

Dostarczenie i wdrożenie usługi "Google Apps dla Firm".

Strony