Życzenia Świąteczne

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu JAWOR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 19.12.2016 roku o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów (sala 251), odbędzie się spotkanie Doradcy Energetycznego  WFOŚiGW w Krakowie z mieszkańcami gminy Miechów. Tematem spotkania będzie wdrażany przez Fundusz Program Priorytetowy “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Szkolenie Eko-doradców

W dniu 01.12.2016 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Szkolenie dedykowane było Eko-doradcom gminnym, których działalność sfinansowana jest z  Projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
 
 

Ruszyła kampania społeczna „Dymem z pieca zabijasz”

W dniu 15 listopada 2016 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, Pani Małgorzata Mrugała uczestniczyła w inauguracji kampanii społecznej pn. „Dymem z pieca zabijasz”. Kampania powstała w ramach projektu zintegrowanego LIFE i jest już kolejną inicjatywą władz Małopolski na rzecz czystego powietrza.

Międzynarodowy Dzień Roweru - 24 października

Fani dwóch kółek w przypadającym na 24 października Międzynarodowym Dniu roweru  mają powody do radości. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małopolsce przybywa nowych ścieżek rowerowych, a istniejące są sukcesywnie modernizowane i unowocześniane. Dzięki naszej pomocy powstały trasy między innymi w Gminach Tarnów, Szczurowej oraz Skrzyszów. Fundusz udzielił również dotacji na kwotę 1 500 000,00zł dla Województwa Małopolskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na projekt “Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim”

 

13 października obchodzimy Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

Trzęsienia ziemi, powodzie czy długotrwałe susze powodują ogromne straty i są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców regionów, których dotykają. 13 października obchodzony jest Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym.

Od 10.10.2016 r. formularze KIZ-ów i wniosków tylko przez Portal Beneficjenta

Informujemy, iż od dnia 10 października 2016 r. wzory formularzy Kart Informacyjnych Zadania oraz wniosków  dostępne będą do pobrania wyłącznie po zalogowaniu się w Portalu Beneficjenta, który został uruchomiony na początku 2016 r. i służy wymianie informacji pomiędzy Funduszem, a Beneficjentem. Umożliwia także bieżące śledzenie stanu realizacji  złożonych KIZ-ów, wniosków oraz zawartych umów.  Aby korzystać z Portalu należy dokonać rejestracji
Pragniemy podkreślić, iż Portal ma charakter wyłącznie informacyjno-komunikacyjny, nie transakcyjny. KIZ-y i wnioski muszą być wysłane w wersji elektronicznej przez portal oraz złożone w wersji papierowej w siedzibie funduszu (lub wysłane pocztą). Suma kontrolna znajdująca się w prawym górnym rogu formularzy musi być taka sama w wersji elektronicznej i papierowej. Sugerujemy również, aby dokonali Państwo wcześniejszej rejestracji, przed uruchomieniem przez Fundusz konkretnych Programów, czy Konkursów, co umożliwi Państwu dalszy proces składania dokumentacji. 
 
 

Medal Honorowy dla Wojewódzkiego Funduszu

W dniu 9 października 2016 r. podczas jubileuszowej uroczystości 95-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz XV Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie WFOŚiGW w Krakowie został odznaczony MEDALEM HONOROWYM im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Wojewódzki Fundusz godnie, w mundurze strażackim reprezentowała Prezes Zarządu, Pani Małgorzata Mrugała. 

Dzień Drzewa - 10 października

Wykonanie nowych nasadzeń, pielęgnacja zabytkowego drzewostanu czy rewitalizacja zabytkowej alei drzew. Na tego typu projekty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie również przeznacza środki finansowe. W obchodzonym 10 października Dniu Drzewa zachęcamy do zastanowienia się nad ogromną rolą jaką w całym ekosystemie pełnią drzewa i krzewy.

Dodatkowy termin składania wniosków o pożyczkę - dotyczy INSTYTUCJI

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął decyzję o ustaleniu dodatkowego terminu składania wniosków o dofinansowanie zadań w formie pożyczki - termin upływa 14 października 2016 r. 

Strony