Zadania państwowych jednostek budżetowych na 2013 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. 2010 nr 226 poz. 1479) przystępuje do prac nad tworzeniem „Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2013 rok”.

W związku z powyższym kierownicy państwowych jednostek budżetowych powinni do dnia 

Nowe logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w grudniu 2011 roku ustalił nowy wzór znaku graficzno-tekstowego dla krakowskiego Funduszu. 

Konferencja Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających Szczawnica, 12-13.01.2012

W dniach 12-13.01.2012 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi środowiskowe priorytety w ramach POIiŚ, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
W związku z tym, iż organizatorem logistycznym był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, konferencja odbyła w malowniczej, małopolskiej miejscowości uzdrowiskowej – Szczawnicy.

Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowieogłasza nabór w ramach I edycji "Konkursu na  zadania nieinwestycyjne zzakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012 roku".Termin składania wniosków: 31 stycznia 2012.

Pozostałe aktualności z działu "Przetargi i Ogłoszenia"

Pozostałe aktualności z działu "Przetargi i Ogłoszenia" dostępne są w archiwum.

Strony