Wyniki Programu „LIMBA”

W ramach Programu „LIMBA”, z pulą środków do dyspozycji w wysokości 1 mln zł, w roku 2016 wpłynęło 8 wniosków (7 wniosków złożyły gminy, 1 - jednostka OSP). Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 878 301,40 zł.  
W rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu rozpatrzył pozytywnie wszystkie przedłożone wnioski przyznając sumaryczną kwotę dotacji w wysokości 769 536,00 zł.
W załączeniu zestawienie rozpatrzonych wniosków. 

III Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

Polska Fundacja Ekologiczna zaprasza do udziału w III Forum Ekologicznym, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 roku w Kołobrzegu. Główna część konferencji odbędzie się w centrum konferencyjnym  usytuowanym  na plaży. Wydarzenie ukierunkowane jest na szeroki zakres problematyki zrównoważonego rozwoju, który obejmie zagadnienia związane m. in. z ekologicznymi rozwiązaniami w budownictwie, polityką morską, finansowaniem ekologicznych inwestycji, tworzeniem i funkcjonowaniem ekologicznych miast przyszłości, wdrażaniem systemów gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, bezpieczeństwie energetycznym Polski.

Pokaż, jak się zmienia Polska dzięki funduszom europejskim

W imieniu Ministerstwa Rozwoju zapraszamy pasjonatów fotografii do udziału w trzeciej edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy znaleźć w swojej okolicy ciekawą inwestycję związaną z ochroną środowiska, dofinansowaną z funduszy europejskich, zrobić zdjęcie i zamieścić je wraz z opisem na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

Konkurs „Fundusze w obiektywie” został przedłużony do 30 czerwca 2016 r. Do wygrania są atrakcyjne nagrody - bony upominkowe, a także dodatkowa nagroda specjalna dla najlepszego zgłoszenia projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Finał konkursu #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego

W dniu 7 czerwca 2016 r., w Krakowskim Teatrze Variété, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją, już po raz 10 zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2016, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

 

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2016

W ramach Programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak wpłynęło 114 wniosków na łączna kwotę 890.239,90 zł dotacji. Zarząd w oparciu o obowiązujące ,,Zasady…’’ oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom  i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskały 83 wnioski, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie i przyznał dotacje na łączną kwotę 600.000,00 zł. Wyniki konkursu przedstawiamy w tabeli.  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Najpierw było spalanie kalorii, później poznawanie małopolskich parków narodowych.

W dniu 22 maja 2016 r. już po raz drugi Wojewódzki Fundusz współfinansował dwa edukacyjne wydarzenia: 2. Ekobieg „Spalam kalorie – nie odpady” oraz Piknik rodzinny „Poznaj małopolskie parki narodowe”. 

Piękna słoneczna pogoda przyciągnęła na start biegu - na ul. Kanoniczą,  licznych pasjonatów biegania, którzy wyruszyli w prawie 10 km trasę, kończącą się w Parku Jordana. Celem imprezy było nie tylko miłe spędzenie aktywnego popołudnia, ale również zwrócenie uwagi na jakość powietrza w Małopolsce. Dlatego też organizator biegu Fundacja EduTriada zobowiązał się przekazać na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego tyle sadzonek drzew ile osób weźmie udział w biegu.

Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie PONE

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu WFOŚiGW, analizą możliwości finansowych, oczekiwaniami samorządów przedstawionymi na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się w Zakopanym oraz po przeanalizowaniu złożonych wniosków w zakresie Programu PONE na terenie województwa małopolskiego podjęła decyzję o utrzymaniu dofinansowania w formie dotacji na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto Rada Nadzorcza utrzymała maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań, jednocześnie określając maksymalne dofinansowanie dla określonych urządzeń grzewczych, tak aby uzyskać maksymalny efekt ekologiczny. 

 

#ekoDZIENNIKARZ uhonorowany przez WFOŚiGW w Krakowie

14 maja 2016 r. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manghha” odbyła się XIII Gala Nagrody Dziennikarzy Małopolski, podczas której Pan Jan Musiał, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, miał przyjemność wręczyć nagrodę w kategorii #ekoDZIENNIKARZ. Kapituła konkursu uznała, iż nagroda przypadnie Panu Bartłomiejowi Kurasiowi oraz Pani Oldze Szpunar, którzy wspólnie aktywnie działają na rzecz zwiększenia  świadomości małopolskiego społeczeństwa w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 

Strony