Rada Nadzorcza Funduszu

  1. Andrzej Deres - Przewodniczący Rady
  2. Adam Kwaśniak - Wiceprzewodniczący Rady 
  3. Paweł Ciećko - Sekretarz Rady
  4. Zbigniew Myczkowski
  5. Grzegorz Tabasz