Zarząd Funduszu

 

Małgorzata Mrugała

Prezes Zarządu

Józef Kała

I Zastępca Prezesa