Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego

#ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu edukacji ekologicznej
za prowadzenie działań zwiększających wrażliwość ekologiczną w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz wykształcenie świadomych postaw w obliczu zagrożeń ekologicznych