Konkurs/Program Małopolskie Remizy

Konkurs/Program Małopolskie Remizy

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
  • Ochrona powietrza
  • Odnawialne źródła energii
Rodzaj zadania
Konkurs/Program Małopolskie Remizy
Zakres finansowania

1. termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i stropów),
2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego
w kotłownię gazową lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),
3. wykonanie i/lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. włącznie
przeprowadzeniem modernizacji kotłowni,
4. inwestycja dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).
Kotły montowane w ramach realizacji zadań związanych z likwidacją niskiej emisji muszą spełniać normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór w 2017 r. – zakończony

Planowane nabory wniosków w 2018 r.: do 15.05.2018 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: określony w Regulaminie.

Warunki finansowe

Dotacja – do 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto.
Minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 10 000 zł.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).

3. Dostarczenie wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

Warunki szczegółowe

Wartość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego.
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach konkursu, wnioskowana kwota dotacji na poszczególnych zadaniach może zostać obniżona.

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785-855-523 – Anna Kicińska-Dyrda

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję