Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Wnioskodawca
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych
Zakres finansowania

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór II: od 06.09.2021 r. do 07.09.2021 r. lub do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych w naborze II.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

 • Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

 

 • Wniosek o dofinansowanie (w tym załączniki) będący dokumentem opatrzonym podpisami osób upoważnionych, należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
 1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
 2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu podpisanego wniosku do Funduszu.
WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY SKŁADAĆ/WYSYŁAĆ WRAZ Z PISMEM PRZEWODNIM.

Warunki finansowe
 1. Pula środków w ramach II naboru wynosi 42 550,38 zł.
 2. Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki OSP. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 3. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Warunki podstawowe formalne
 1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 2. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
 3. Terminowe przesłanie podpisanych dokumentów oraz wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).
Warunki szczegółowe
 1. Pierwszeństwo uzyskania dofinansowania w naborze II w ramach Programu „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych. Część 2) dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” otrzymają te wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych w naborze I.
 2. Termin zakończenia zadania do dnia 29.10.2021 r.
 3. Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
 4. Zadanie powinno spełnić założone efekty ekologiczne i rzeczowe.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Anna Kicińska-Dyrda –  785 855 523

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange