Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Wnioskodawca
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych
Zakres finansowania

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór 28.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. lub puli środków finansowych przeznaczonych w naborze III

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

 1. elektronicznej przez Portal Beneficjenta (wypełniony formularz pdf) – do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru
 2. skan podpisanego wniosku wysłać na adres:  strazak@wfos.krakow.pl – do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru
  (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątką instytucji).
  Wymagane załączniki należy należy dołączyć do maila.
  NIE NALEŻY WYSYŁAĆ WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ.
Warunki finansowe
 1. Dotacja w wysokości do 50%kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki OSP.
  Pula środków w ramach II naboru wynosi 135 483,02 zł.
 2. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Warunki podstawowe formalne
 1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 2. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
 3. Terminowe przesłanie skanu podpisanych dokumentów na wskazanego maila oraz wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).
Warunki szczegółowe
 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu
  i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” mają te zadania, które nie korzystają z dofinansowania ze środków pochodzących z programu WFOŚiGW w Krakowie pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” w roku 2020.
 2. Termin zakończenia zadania do dnia 30.10.2020 r.
 3. Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
 4. Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Anna Kicińska-Dyrda –  785 855 523

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange