Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Wnioskodawca
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych
Zakres finansowania

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór trwa od 13.02.2023 r. do 27.02.2023 r.

 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30, do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

 1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

          — w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),

       — przez ePUAP – z konta Wnioskodawcy, tj. Jednostki OSP (nie osoby ją reprezentującej) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP)

UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z  INSTRUKCJĄ >>

Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu podpisanego wniosku do Funduszu.

WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY SKŁADAĆ/WYSYŁAĆ WRAZ Z PISMEM PRZEWODNIM.

Formularz wniosku (w wersji edytowalnej) dostępny jest pod Programem po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta.

 

Warunki finansowe

 

 1. Pula środków w ramach naboru wynosi 2,5 mln zł.
 2. Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki OSP. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 3. Minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej powyżej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.
 4. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Warunki podstawowe formalne
 1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 2. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
 3. Terminowe przesłanie podpisanych dokumentów oraz wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). 


  UWAGA: WNIOSKODAWCĄ W PROGRAMIE MOŻE BYĆ TYLKO JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻANEJ (nie Gmina).

Warunki szczegółowe
 1. Termin realizacji zadania do dnia 31.10.2023 r.
 2. Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
 3. Zadanie powinno spełnić założone efekty ekologiczne i rzeczowe.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Anna Kicińska-Dyrda –  785 855 523

Karolina Rzepa – 508 827 443

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj