Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Wnioskodawca
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych
Zakres finansowania

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór 08.06.2020 r. do dnia 19.06.2020 r. do godz. 15:30

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

 1. elektronicznej przez Portal Beneficjenta (wypełniony formularz pdf)
 2. skan podpisanego wniosku wysłać na adres biuro@wfos.krakow.pl (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątką instytucji). Wymagane załączniki należy dołączyć do maila.
Warunki finansowe
 1. Dotacja w wysokości do 50%kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki OSP.
 2. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie
  i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Warunki podstawowe formalne
 1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 2. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
 3. Terminowe przesłanie skanu podpisanych dokumentów oraz wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).
Warunki szczegółowe
 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu
  i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” mają te zadania, które
  nie korzystają z dofinansowania ze środków pochodzących z programu WFOŚiGW w Krakowie pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja
  ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak
  ” w roku 2020.
 2. Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
 3. Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Anna Kicińska-Dyrda –  785 855 523

Piotr Skrzyniarz – 785 855 936

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange