Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

Wnioskodawca
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Pozostałe zadania służące ochronie środowiska
Zakres finansowania

Koszty związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem skażonych odpadów medycznych wytwarzanych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19)

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura Funduszu)

Wniosek należy wypełnić na formularzu dostępnym poniżej.

 

Wniosek o dofinansowanie, będący dokumentem opatrzonym podpisami osób upoważnionych, należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek musi być podpisany certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

 

 

Warunki finansowe

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł na jedno zadanie.

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację przedsięwzięcia, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Warunki podstawowe formalne

Beneficjentami programu są szpitale z terenu województwa małopolskiego, które uzyskały pozytywną opinię Wojewody Małopolskiego (o opinię wystąpi Funduszu)

Warunki szczegółowe

Okres kwalifikowalności: od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Jolanta Skrabalak – 515 493 098

Piotr Skrzyniarz – 785 855 936

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj