Program ograniczenia niskiej emisji

Program ograniczenia niskiej emisji

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dziedzina finansowania
  • Ochrona powietrza
Rodzaj zadania
Program ograniczenia niskiej emisji
Zakres finansowania

Zakres kosztów kwalifikowanych (dotacja)
1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
3. Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
4. Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
5. Podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
6. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Zakres kosztów kwalifikowanych (pożyczka)
1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW.
3. Montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW.
4. Montaż nowej kotłowni na węgiel o minimalnej mocy 40 kW.
5. Podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
6. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym o minimalnej mocy 40 kW.

Forma dofinansowania

1. Dotacja
2. Pożyczka
3. Dotacjo-Pożyczka

Terminy naboru

Nabory w 2017 r. – zakończone

Planowane nabory w 2018 r.:
Wnioski (dotyczy dotacji): Planowane ogłoszenie naboru wniosków – rok 2018
KIZ (Karta Informacyjna Zadania): 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Wnioski (dotyczy pożyczki): 01.02.2018 r. – 29.09.2018 r.

KIZ lub wniosek złożony po dniu ostatniego naboru może być rozpatrzony w nowym roku i na nowych warunkach.

Warunki finansowe

1. Dotacja -do 50% kosztów kwalifikowanych brutto.

2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto:
– oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku,
– możliwość umorzeniado 40% pożyczonego kapitału,
– brak opłat i prowizji.

3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.
4. Wkład własny JST m.in. 10% kosztów kwalifikowanych (dotyczy dotacji).
5. Zadanie wpisane w Program Gospodarki Niskoemisyjnej (dotyczy dotacji).

Warunki szczegółowe

Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego.
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań w złożonych wnioskach, kwota dotacji wnioskowana przez poszczególne gminy może zostać obniżona, przy czym pierwszeństwo w przyznawaniu środków uzyskają gminy, których wkład własny będzie najwyższy.
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. Nowoprojektowana kotłownia musi spełniać wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (dotyczy nowych źródeł ciepła na paliwa stałe).
W przypadku zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania, których łączna moc nowych źródeł ciepła wynosi min. 40 kW.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

518-688-132 – Iwona Grobelny-Gmer – (dotacja, dotacjo-pożyczka)
785-855-477 – Bartłomiej Widła – (dotacja, dotacjo-pożyczka)
785-855-935 – Joanna Senisson – (pożyczka)
785-855-925 – Łukasz Migza – (pożyczka)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję