Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Numer oferty
1.6.7.1
Wnioskodawca
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Edukacja ekologiczna
Zakres finansowania

1. zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia
2. konkursy ekologiczne, turnieje wiedzy ekologicznej, olimpiady
3. ścieżki przyrodnicze
4. konferencje z zakresu ochrony środowiska
5. kampanie informacyjno – edukacyjne
6. akcje, happeningi, festiwale
7. publikacje, materiały edukacyjne, artykuły
8. audycje radiowe
9. programy telewizyjne
10. inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju

Forma dofinansowania

1. Dotacja
2. Pożyczka
3. Dotacjo-Pożyczka

Program priorytetowy – edukacja ekologiczna przejdź >>

Terminy naboru

tryb zwykły:

dotacje: od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

pożyczki: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do wyczerpania środków

Warunki finansowe

1. Dotacja
– do 20-30% kosztów kwalifikowanych brutto dla wybranych podmiotów
2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).

Warunki szczegółowe

O dotację mogą ubiegać się:
– instytucje kultury (państwowe i samorządowe) (do 30%)
– kościelne osoby prawne (do 30%)
– instytuty badawcze i uczelnie publiczne (do 30%)
– parki narodowe (do 20%)
– podmioty dysponujące publikatorami (książka, prasa, radio, telewizja), tj. te które są właścicielami lub posiadają zawarte umowy z właścicielami tych publikatorów (do 20%)

O pożyczkę mogą ubiegać się powyższe oraz pozostałe podmioty.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla zadań nie inwestycyjnych. Fundusz finansuje edukację ekologiczną realizowaną w sposób niekomercyjny.

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe (np. liczba przeszkolonych osób, liczba egzemplarzy wydanej i rozdystrybuowanej publikacji).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wydawania oraz prenumeraty czasopism.

W przypadku dotacji realizacja zadania musi kończyć się w danym roku kalendarzowym w terminie umożliwiającym rozliczenie umowy do końca grudnia.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>

Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – przejdź >>).

Katalog kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych

Wniosek na zadania nieinwestycyjne
(wniosek jest drukiem poglądowym – formularz w formie EDYTOWALNEJ, znajduje się na Portalu Beneficjenta-rejestracja do Portalu – przejdź >>).

Katalog wymaganych załączników do podpisania i rozliczenia umowy

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.


Kontakt

516 280 008 – Joanna Czeluśniak (dotacja)
785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska (pożyczka)
785 855 935 Joanna Senisson

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange