Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

Numer oferty
1.6.7.5
Wnioskodawca
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Pozostałe
Rodzaj zadania
Pozostałe zadania służące ochronie środowiska
Zakres finansowania

Koszty związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem skażonych odpadów medycznych wykorzystywanych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19)

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Do 24.04.2020 r. do godziny 15:30.

Wniosek należy wypełnić na formularzu dostępnym poniżej.

Następnie, podpisany wniosek (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi (jeżeli dotyczy) i pieczątką jednostki) należy zeskanować i przesłać na maila: biuro@wfos.krakow.pl. W przypadku obowiązujących dodatkowych załączników należy je również załączyć do maila. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest wpłynięcie skanu podpisanego wniosku na ww. adres mailowy w obowiązującym terminie.

 

Warunki finansowe

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł na jedno zadanie.

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację przedsięwzięcia, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Warunki podstawowe formalne

Beneficjentami programu są szpitale z terenu województwa małopolskiego, które uzyskały pozytywną opinię Wojewody Małopolskiego

Warunki szczegółowe

Okres kwalifikowalności: od 01.02.2020 r. do 30.11.2020 r.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Jolanta Skrabalak – 515 493 098

Piotr Skrzyniarz – 785 855 936

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange