Rekuperatory

Rekuperatory

Numer oferty
1.5.3.3
Wnioskodawca
  • Osoby fizyczne
Dziedzina finansowania
  • Odnawialne źródła energii
Rodzaj zadania
Rekuperatory
Zakres finansowania

Zakup materiałów i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Forma dofinansowania

Dopłata do częściowej spłaty kredytów bankowych

Terminy naboru

Planowane nabory w 2018 r.:
Wnioski od II kwartału 2018, na podstawie umów podpisanych z bankami współpracującymi z Funduszem.

Banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja winna zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz. W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów, Fundusz może odmówić wypłaty dotacji. (dotyczy dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych)

Warunki finansowe

Dopłata do 50% spłaty kapitału kredytów bankowych w bankach wybranych przez Fundusz, w miarę posiadanych środków i na podstawie decyzji Zarządu

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.

Warunki szczegółowe

Maksymalna wysokość dofinansowania do 100% kosztów.

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

785-855-920 – Joanna Dominiak-Paradowska
785-855-935 – Joanna Senisson
785-855-948 – Lidia Kucała

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję