Pomoc finansowa w ramach Programu "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION" w 2017 r.

Panie i Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie

w Województwie Małopolskim 

 

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zwraca się z zapytaniem o zainteresowanie pomocą finansową w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION” w 2017 r.

     Program ogłoszony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które następnie określają beneficjentów końcowych. Program umożliwia skorzystanie z niskooprocentowanej pożyczki (nie mniej 2% w skali roku) na zadania z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, ujęte w planie działalności WFOŚiGW. Pożyczki udzielane będą na okres nie dłuższy niż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl.

     WFOŚiGW w Krakowie rozważa ubieganie się o środki w ramach ww. Programu na zadania związane z likwidacją niskiej emisji. Dokładna wysokość oprocentowania pożyczek określona zostanie w czasie późniejszym. Na chwilę obecną konieczne jest rozeznanie, jakie jest zapotrzebowanie na te środki wśród jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. W związku z tym, prosimy o informację, czy chcieliby Państwo skorzystać z pomocy finansowej w ramach ww. Programu ze środków NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Krakowie oraz o wstępną deklarację, jaką kwotą pożyczki byliby Państwo zainteresowani. Informację prosimy przekazać do dnia 10.02.2017 r.