Panel logowania

Witamy w PORTALU BENEFICJENTA,

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz stanu realizacji złożonych Kart Informacyjnych Zadania, wniosków oraz zawartych umów.

 

Korzystać mogą z niego tylko Ci Beneficjenci, którzy:

1. Dokonali wstępnej rejestracji w Portalu (rejestracja-instytucje, rejestracja-jawor), dzięki czemu uzyskali identyfikator (tzn. unikatową nazwę wykorzystywaną do logowania w portalu) i hasło.

  • W przypadku instytucji rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu. Tak zarejestrowany administrator będzie zakładał konta dla kolejnych użytkowników.

  • W przypadku programu JAWOR, rejestracji dokonuje osoba, która będzie składała wniosek o pożyczkę.

2. Wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zbiorze, którego administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

3. Podpisali i dostarczyli wniosek wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi prezentującymi PORTAL BENEFICJENTA (dotyczą instytucji).

1. Informacja o PORTALU BENEFICJENTA.


2. Instrukcja rejestracji nowego konta Administratora Instytucji na PORTALU BENEFICJENTA.


3. Instrukcja obsługi PORTALU BENEFICJENTA.


 

4. Instrukcja wypełniania wniosku/kiz-u.

 

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

Z poważaniem
Redakcja Portalu (portal@wfos.krakow.pl)