Efekty działań finansowanych przez Fundusz

Rok Nazwa obszaru Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Jednostka miary
2018 Bochnia GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD sieć kanalizacyjna (budowa, rozbudowa i modernizacja) długość sieci kanalizacyjnej 14084 mb
2018 Bochnia GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD sieć kanalizacyjna (budowa, rozbudowa i modernizacja) ilość odprowadzonych ścieków 27813 m3/rok
2018 Bochnia GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD sieć kanalizacyjna (budowa, rozbudowa i modernizacja) ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej 246 szt.
2018 Brzeszcze OCHRONA ATMOSFERY przebudowa źródła ciepła na paliwo ekologiczne (gazowe, olej opałowy, mpec, elektryczne) likwidacja kotłów na paliwo stałe 100 kW
2018 Brzeszcze OCHRONA ATMOSFERY przebudowa źródła ciepła na paliwo ekologiczne (gazowe, olej opałowy, mpec, elektryczne) likwidacja źródeł ciepła (kotłów, pieców) na paliwo stałe 1 szt.
2018 Brzeszcze OCHRONA ATMOSFERY przebudowa źródła ciepła na paliwo ekologiczne (gazowe, olej opałowy, mpec, elektryczne) montaż kotłów gazowych 3 szt.
2018 Chełmiec GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD budowa oczyszczalni ścieków przepustowość oczyszczalni 385 m3/d
2018 Chełmiec GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD sieć kanalizacyjna (budowa, rozbudowa i modernizacja) długość sieci kanalizacyjnej 7822 mb
2018 Chełmiec GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD sieć kanalizacyjna (budowa, rozbudowa i modernizacja) ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej 164 szt.
2018 Chrzanów ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII biogaz Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 493.77 MWh/rok
2018 Chrzanów ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII biogaz montaż agregatów kogeneracyjnych 2 szt.
2018 Dąbrowa Tarnowska OCHRONA ATMOSFERY kotły energooszczędne zmniejszenie zużycia gazu 177.88 %
2018 Dąbrowa Tarnowska OCHRONA ATMOSFERY kotły energooszczędne zmniejszenie zużycia gazu 43607.0 m3/rok
2018 Gorlice GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD sieć wodociągowa ilość przyłączy do sieci wodociągowej 40 szt.
2018 Jordanów GOSP. WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD studnie głębinowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę 934 szt.