Rok Rodzaj umowy Wartość Mapa
2019 Dofinansowanie zadań PJB 3,609,208.00 Mapa
2019 Dotacja 850,698.15 Mapa
2019 Dotacja dla osób fizycznych 22,741,832.82 Mapa
2019 Pożyczka 26,535,739.15 Mapa
2019 Pożyczka dla osób fizycznych 297,528.93 Mapa
2019 Pożyczka dla osób fizycznych 51,600.00 Mapa
2019 umowy razem 54,086,607.05 Mapa
2018 Dofinansowanie zadań PJB 3,329,026.18 Mapa
2018 Dopłata do oprocentowania - osoby fizyczne 3,950.78 Mapa
2018 Dopłaty do spłaty kapitału - osoby fizyczne 1,036,944.71 Mapa
2018 Dotacja 25,654,127.40 Mapa
2018 Dotacja dla osób fizycznych 6,000.00 Mapa
2018 Pożyczka 118,332,684.08 Mapa
2018 Pożyczka dla osób fizycznych 3,040,416.22 Mapa
2018 Pożyczka płatnicza 10,006,217.61 Mapa
2018 umowy razem 161,409,366.98 Mapa
2017 Dofinansowanie zadań PJB 5,805,239.46 Mapa
2017 Dopłata do oprocentowania - osoby fizyczne 2,266.82 Mapa
2017 Dopłaty do spłaty kapitału - osoby fizyczne 930,509.24 Mapa
2017 Dotacja 14,931,412.05 Mapa
2017 Pożyczka 130,709,645.23 Mapa
2017 Pożyczka dla osób fizycznych 7,284,532.29 Mapa
2017 Pożyczka płatnicza 18,200,000.00 Mapa
2017 umowy razem 177,863,605.09 Mapa
2016 Dofinansowanie zadań PJB 6,005,669.06 Mapa
2016 Dopłata do oprocentowania - osoby fizyczne 0.00 Mapa
2016 Dopłaty do spłaty kapitału - osoby fizyczne 1,417,381.30 Mapa
2016 Dotacja 32,748,762.62 Mapa
2016 Pożyczka 117,856,122.28 Mapa
2016 Pożyczka dla osób fizycznych 998,242.20 Mapa