Rok Rodzaj umowy Wartość Mapa
2018 Dofinansowanie zadań PJB 3,239,181.32 Mapa
2018 Dopłata do oprocentowania - osoby fizyczne 3,950.78 Mapa
2018 Dopłaty do spłaty kapitału - osoby fizyczne 1,012,944.71 Mapa
2018 Dotacja 12,847,113.66 Mapa
2018 Pożyczka 85,666,582.59 Mapa
2018 Pożyczka dla osób fizycznych 2,157,396.17 Mapa
2018 Pożyczka płatnicza 11,823,536.71 Mapa
2018 umowy razem 116,750,705.94 Mapa
2017 Dofinansowanie zadań PJB 5,805,239.46 Mapa
2017 Dopłata do oprocentowania - osoby fizyczne 2,266.82 Mapa
2017 Dopłaty do spłaty kapitału - osoby fizyczne 930,509.24 Mapa
2017 Dotacja 14,931,412.05 Mapa
2017 Pożyczka 136,350,682.52 Mapa
2017 Pożyczka dla osób fizycznych 7,284,532.29 Mapa
2017 Pożyczka płatnicza 12,899,115.00 Mapa
2017 umowy razem 178,203,757.38 Mapa
2016 Dofinansowanie zadań PJB 6,005,669.06 Mapa
2016 Dopłata do oprocentowania - osoby fizyczne 0.00 Mapa
2016 Dopłaty do spłaty kapitału - osoby fizyczne 1,417,381.30 Mapa
2016 Dotacja 32,748,762.62 Mapa
2016 Pożyczka 117,970,480.74 Mapa
2016 Pożyczka dla osób fizycznych 998,242.20 Mapa
2016 Pożyczka płatnicza 7,183,982.71 Mapa
2016 umowy razem 166,324,518.63 Mapa
2015 Dofinansowanie zadań PJB 6,242,708.79 Mapa
2015 Dopłata do oprocentowania kredytów bankowych (dotacja) 0.00 Mapa
2015 Dopłata do oprocentowania - osoby fizyczne 0.00 Mapa
2015 Dopłaty do spłaty kapitału - osoby fizyczne 6,000.00 Mapa
2015 Dotacja 116,689,218.56 Mapa
2015 Pożyczka 102,709,423.73 Mapa