Rejestracja konta - instytucje

1. Jakie przeglądarki internetowe obsługują portal? 

Portal obsługuje większość najpopularniejszych przeglądarek internetowych : Internet Explorer,  Chrome,  Firefox.  Przy czym  w wyjątkowych sytuacjach,  mogą występować problemy z przeglądarką Firefox,  podczas dodawania formularzy PDF w Skrzynce Podawczej.  Sugerujemy wtedy skorzystanie z innej wymienionej przeglądarki.

2. Jaką funkcję pełni zarejestrowane konto Instytucji?

Konto takie jest administratorem wszystkich pracowników Instytucji i ma pełne uprawnienia w zakresie zarządzania kontami pozostałych pracowników.

3. Jaki zakres uprawnień mają konta użytkowników założone przez administratora Instytucji?

Konta mają dostęp do wszystkich wykazów i wniosków złożonych w ramach Instytucji.

4. Czy w ramach jednej instytucji może być więcej niż jedno konto administratora?

Nie. Instytucja może mieć tylko jednego administratora portalu, który zakłada konto pozostałym pracownikom (użytkownikom portalu).

5. Zarejestrowałem się w Portalu,  jednak nie dostałem e-mail’a z potwierdzeniem rejestracji?

W takiej sytuacji sugerujemy sprawdzić folder “spam”, klienta pocztowego.  Jeśli e-mail’a nie znajdziemy również w spamie prosimy o informację na adres portal@wfos.krakow.pl , która powinna zawierać nazwę rejestrowanej instytucji oraz adres e-mail konta, które było rejestrowane.

6. Dlaczego podczas rejestracji należy podać  dwa adresy e-mail?

Adres e-mail podawany w pierwszym kroku rejestracji jest ogólnym adresem Instytucji i służy on do komunikacji, Fundusz będzie przysyłał tu informacje o ofertach, aktualnościach i wydarzeniach. Adres podawany w drugim kroku, jest jednocześnie loginem administratora Instytucji i jest to konto techniczne, za pomocą którego Instytucja będzie aplikować o środki Funduszu.

7. Ile osób z naszej Instytucji mogę dopisać do konta i jakie mają uprawnienia?

Administrator Instytucji może dodać dowolną ilość kont dla pracowników którzy będą bezpośrednio ubiegać się o środki WFOŚiGW. Wszystkie dodane w ten sposób konta mają ten sam poziom uprawnień, w związku z czym na każdym koncie widać wszystkie złożone wnioski i KIZ’y, a także historie realizowanych umów.

8. Jaka jest nazwa mojego loginu do Portalu Beneficjenta?

Loginem jest adres e-mail podany przez osobę zakładającą konto w drugim kroku rejestracji. W tym kroku osoba rejestrująca ustala również hasło.

9. Jak odzyskać zapomniane hasło?

Aby odzyskać zapomniane hasło należy na głównej stronie Portalu w panelu logowania wybrać opcję “Zapomniałem hasło”. Po wybraniu tej opcji trzeba podać nazwę użytkownika, którą jest adres e-mail podany w drugim kroku rejestracji, przez osobę zakładającą konto. Wtedy na podany adres przychodzi link umożliwiający ustawienie nowego hasła.

10. Gdzie po zarejestrowaniu konta, wysyłamy podpisany skan wniosku rejestracyjnego oraz oświadczenia o zachowaniu poufności?

Podpisany skan wniosku i oświadczenie przesyłamy na adres rejestracja.portal@wfos.krakow.pl . Jego wersję papierową przesyłamy pocztą tradycyjną na adres Funduszu.

11. Co jeśli pomyliłem się uzupełniając dane podczas rejestracji naszej Instytucji?

W takiej sytuacji proces rejestracji należy przeprowadzić raz jeszcze.