Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego (budynek istniejący) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego (budynek nowo budowany) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 3. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
   
 • PDF
   
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego (budynek istniejący) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego (budynek nowo budowany) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 3. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
   
 • PDF
   
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Zestawienie dowodów księgowych;  PDF
 2. Lista dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania; 
 3. Oświadczenie o źródłach ciepła na paliwa stałe;
 4. Oświadczenie dot. wartości współczynników U; 
PDF
 • XLSX
 • PDF
 • PDF
 • PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
9.

Lista załączników do oceny zdolności kredytowej

a. Zał. 1 - upoważnienie BIG

b. Oświadczenie o wyborze drugiej formy zabezpieczenia

c. Zał. 2 - informacja o dochodach i wydatkach

d. Zał. 3 - Zaświadczenie o wynagrodzeniu

e. Zał. 4 - oświadczenie o dochodach umowa zlecenie najem dzierżawa

f. Zał. 5 - oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej

 DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Poręczyciela DOC
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka