Dokumenty programowe

 
Dokumenty programowe dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska znajdują się na stronie portalu funduszy europejskich Program Infrastruktura i Środowisko: Dokumenty programowe