Inne

Zadania inwestycyjne, które nie zostały uwzględnione w poszczególnych dziedzinach należy składać na wniosku dla innych zadań inwestycyjnych zamieszczonym poniżej (dla zadań tych nie ma Karty Informacyjnej Zadania). Są to m.in: zadania dotyczące:

- budowy ścieżek rowerowych
- zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
- instalacji i obiektów ochrony przeciwpowodziowej. 
 

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w postaci dotacji odbywać się będzie w terminie do 31 marca 2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie w terminie do 30 czerwca 2017 r. 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w postaci pożyczki odbywać się będzie w trybie ciągłym, począwszy od 18.01.2017 r. do 29.09.2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie ostatecznie do dnia 31.10.2017 r.