Ochrona powietrza

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z modernizacją kotłowni, dla których moc budowanych urządzeń wynosi minimum 40 kW.

W przypadku zadań związanych z termomodernizacją Fundusz udziela pomocy finansowej na docieplenie przegród budowlanych o powierzchni powyżej 600m2.

Karty Informacyjne Zadania rozpatrywane są na bieżąco od początku roku.

 

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w postaci dotacji odbywać się będzie w terminie do 31 marca 2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie w terminie do 30 czerwca 2017 r. 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w postaci pożyczki odbywać się będzie w trybie ciągłym, począwszy od 18.01.2017 r. do 29.09.2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie ostatecznie do dnia 31.10.2017 r.

 

 
 
Załączniki: