Dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym odbywa się zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1479).

 

Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania ze środków Funduszu zadań pjb określa Załącznik Nr 2 do "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie".

Przejście do zakładki „Państwowe jednostki budżetowe”