Zasady finansowania 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Uchwałą nr 196-2015 Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2015 r. przyjął "Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" obowiązujące od stycznia 2016 r. 

Niniejszy dokument zawiera 2 załączniki:
  • załącznik nr 1 określający Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej na niektóre zadania proekologiczne przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty
  • załącznik nr 2 określający Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej na niektóre zadania proekologiczne dla państwowych jednostek budżetowych.