Zasady finansowania 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Uchwałą nr 212-2016 Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2016 r. przyjął "Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" obowiązujące od stycznia 2017 r.