Uwaga zmiana terminu naboru wniosków w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 66-2017 z dnia 01.02.2017 r. ulega zmianie termin naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Funduszu).