Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

#ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej
za realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Ziemi Gorlickiej”